Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Geen aanvullende eisen voor gebruik zuren bij mestverwerking

Er komen geen extra maatregelen voor het gebruik van salpeterzuur bij het verwerken van dierlijke mest.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken op vragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). Ouwehand is bezorgd, nadat in België door een incident bij een mestverwerkingsinstallatie een gaswolk ontsnapte waardoor bewoners uit twee gemeenten werden geëvacueerd.

“In Nederland zijn er momenteel geen bedrijven die salpeterzuur gebruiken om op

praktijkschaal mest te verwerken. In Nederland wordt vaak zwavelzuur gebruikt”, reageert Van Dam. Het gebruik van zwavelzuur in de veehouderij is vrij algemeen. Het wordt toegepast in onder andere luchtwassers en bij mestverwerking, om tot de hoogwaardige stikstofmeststof ammoniumsulfaat te komen.

Strike veiligheidseisen

Van Dam wijst erop dat zowel voor het gebruik van salpeterzuur als zwavelzuur strikte veiligheidseisen gelden. “Ik ben van mening dat de risico’s die bestaan bij de opslag en

het gebruik van salpeterzuur bij mestverwerking hiermee voldoende zijn

afgedekt”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin