Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

GD stelt negen nieuwe besmettingen met PED vast

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer heeft in maart 2017 op negen bedrijven het PED-virus vastgesteld.

Het totaal aantal vastgestelde besmette bedrijven in 2017 komt daarmee op 29. Hieronder waren vijf zeugenbedrijven, zeven gesloten bedrijven en zeventien vleesvarkensbedrijven. De meeste hiervan liggen in Noord-Brabant en Limburg, maar er zijn ook enkele gevallen in Gelderland, Overijssel en Utrecht vastgesteld.

PED is geen aangifteplichtige ziekte, waardoor niet alle gevallen bekend zijn. Daarom roept de GD varkenshouders op om voorzichtig te blijven met externe contacten, zoals mensen, veewagens en ongedierte. Ondanks dat het PED-virus makkelijker overleeft bij lage temperaturen, blijft waakzaamheid geboden, ook nu de temperatuur oploopt.

Snel diagnose laten stellen

Een PED-besmetting uit zich in diarree bij zeugen, biggen en vleesvarkens. De GD adviseert varkenshouders om snel een diagnose te laten stellen in geval van een verdenking, om snel maatregelen te kunnen nemen.

Op de site van de GD zijn protocollen te vinden voor alle mogelijke erfbetreders, zoals stalbezoekers, maar ook voer-, vee-, en mesttransporteurs te vinden, om verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is er een bedrijfshygiëneprotocol voor varkenshouders beschikbaar, om insleep van het virus tegen te gaan.

Bekijk de hygiëneprotocollen tegen PED van GD.

Beheer
WP Admin