RundveeNieuws

GD adviseert regionale vaccinatie botulisme

Deventer – De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) adviseert veehouders in de omgeving van Weert preventieve vaccinatie tegen botulisme. Dit na een uitbraak van acuut botulisme type D op een melkveebedrijf in die buurt.

Op het betreffende bedrijf stierf eind vorig jaar een vaars aan de gevolgen van botulisme-besmetting en werden 21 koeien en een pink geëuthanaseerd. Na sectie op de vaars is de waarschijnlijkheidsdiagnose botulisme gesteld. Vervolgens is besloten om het ruwvoer van de melkkoeien te vervangen door ruwvoer van een buurtbedrijf en de koppel te vaccineren tegen botulisme type C/D. Typeringsonderzoek wees uit dat het om type D ging, een pluimveevariant.

De veestapel is waarschijnlijk besmet geraakt door een dode kip die in een weiland lag waar de koeien een paar dagen voor de uitbraak nog hebben geweid. Omdat het bedrijf in een veedicht gebied met veel pluimvee een roofdieren als vossen ligt, adviseert de GD aan omliggende bedrijven om hun vee te vaccineren. Dit gebeurt in nauw overleg met het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad omdat het vaccin niet in Nederland is geregistreerd en alleen onder voorwaarden mag worden ingezet. De precieze kosten van de vaccinatie zijn niet bekend.

Deze uitbraak van acuut botulisme is geen uitzondering, jaarlijks krijgt de GD tien tot vijftien meldingen van besmettingen, die uiteenlopen van een paar dode dieren tot enkele tientallen. Omdat het nu getroffen bedrijf een ernstig geval is en in een veedicht gebied ligt is de GD van mening om veehouders extra attent voor eventuele vergiftiging te maken. Botulisme is voor koeien vrijwel altijd fataal omdat een koe al ziek wordt van een kleine hoeveelheid botulinum sporen, sterfte binnen een dag is geen uitzondering. Een besmetting uit zich met verlammingsverschijnselen aan de achterhand die naar voren trekken. Bedrijven met een verdenking van botulisme wordt direct afgeraden de eigen ruwvoervoorraad verder te voeren omdat de kans groot is dat er een besmet kadaver of delen ervan in een voerkuil zit. Dit voer hoeft niet weg gegooid te worden, maar kan twee weken na de laatste vaccinatie weer verstrekt worden omdat de dieren dan beschermd zijn. Het onderzoeken van voerkuilen heeft nauwelijks nut omdat de toxinen niet door de kuil verspreid zitten en het vinden in een voermonster dus toeval is.