Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

FrieslandCampina verhoogt melkprijs met € 1

FrieslandCampina heeft de garantieprijs voor augustus verhoogd met € 1 naar € 34 per 100 kilo.

FrieslandCampina heeft de garantieprijs voor augustus verhoogd met € 1 naar € 34 per 100 kilo. In de stijging is een opwaartse correctie verwerkt van € 0,79 als gevolg van te laag ingeschatte prijzen van referentiebedrijven in de afgelopen periode. Daarnaast wordt de komende maand een lichte stijging van de prijzen van de referentiebedrijven verwacht.

Gemiddeld bijna € 34 tot aan augustus

De gangbare melkprijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo bedraagt, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL, € 33,46 per 100 kilo. Gemiddeld tot en met augustus bedraagt de kale melkprijs € 33,96 per 100 kilo.

Bio-prijs gelijk

FrieslandCampina houdt de biologische garantieprijs over augustus gelijk op € 47,50 per 100 kilo. De zuivelonderneming geeft aan te verwachten dat de biologische prijzen van referentiebedrijven gelijk zullen blijven als gevolg van een stabiele markt.

Arla houdt de melkprijs voor augustus stabiel op € 31,78 per 100 kilo. Dit is de standaard melkprijs. Aan toeslagen valt nog € 3,35 bij de verdienen. De biologische melkprijs wordt met zo’n anderhalve euro verhoogd naar € 45,83 per 100 kilo.

Beheer
WP Admin