Stéphane le Foll.<br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

Frankrijk claimt overwinning in Brussel

De Franse minister van landbouw Stéphane le Foll is blij dat de Europese ministers van landbouw maatregelen willen nemen tegen de crisis in de veehouderij.

”Ik feliciteer mezelf dat de Landbouwraad heeft ingestemd met de door mij gewenste concrete maatregelen om wat te doen aan de overproductie, de belangrijkste oorzaak voor de crisis in de veehouderij in Europa. Op basis van de Franse voorstellen, die werden gesteund door een meerderheid van de lidstaten, heeft de commissaris toegezegd om sterke maatregelen in werking te stellen.” Dat heeft Le Foll maandag gezegd na afloop van de Landbouwraad in Brussel.

‘Onmisbaar evenwicht vraag en aanbod herstellen’

”De raad kenmerkte zich door een bewustwording op Europese schaal van de ernst van de situatie en de noodzaak om snel te handelen om de crisis onder controle te krijgen. De commissaris ziet er het nut van in om de spelers zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen en ik verwelkom deze ontwikkeling. De stem van Frankrijk, gedeeld door talrijke andere Europese landen, is gehoord en daarmee ook de noodzaak om een onmisbaar evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen”, zei de Franse landbouwminister.

Le Foll lobbyde voor steun

Frankrijk heeft sinds de vorige Landbouwraad van februari grote druk uitgeoefend op Brussel om daadwerkelijke maatregelen te nemen tegen de crisis in de melkvee- en varkenshouderij. Minister Le Foll reisde vóór de bijeenkomst van maandag een reeks Europese hoofdsteden af om steun voor zijn plannen te krijgen. De minister stond zelf onder druk van de Franse boeren die eerder dit voorjaar weer op grote schaal actie hebben gevoerd.

Beheer
WP Admin