De fout van het RIVM raakt vooral pluimveehouders en een paar varkenshouders, maar heeft geen betrekking op de ammoniakcijfers van melkveehouders. – Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Fout RIVM dreigde ook in Aerius terecht te komen

De fout die het RIVM heeft gemaakt in stikstofberekeningen zat ook in een update van rekenmodel Aerius die later deze maand in gebruik zou worden genomen. Die wordt nu waarschijnlijk uitgesteld.

Dat lichtte het RIVM toe in de Tweede Kamer in een zogenaamde Technische briefing over de recent ontdekte fout in de berekening van ammoniakuitstoot van bedrijven. Directeur Charles Wijnker van het RIVM bood zijn excuses aan voor de gemaakte fout.

Volgens Wijnker is de nieuwe fout “om drie redenen ernstig”: op de eerste plaats door de onrust die de blunder veroorzaakt onder boeren. Hij richtte zich ook tot de betrokken veehouders in zijn excuses. Het gaat vooral om pluimveehouders en een paar varkenshouders. De fout heeft geen betrekking op de ammoniakcijfers van melkveehouders, weet Wijnker.

Fout aan het licht door vragen boeren

De fout is vorige week ontdekt naar aanleiding van vragen van boeren die in de ammoniak top 100 stonden en de uitstootcijfers die aan hun bedrijf werden toegekend, niet konden plaatsen. De door het RIVM gepubliceerde uitstootcijfers zijn anders dan de vergunde stikstofruimte. Het RIVM maakt gebruik van correctiefactoren om de berekening zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijksituatie.

Binnen het RIVM kwam men tot de constatering dat er een verkeerde correctiefactor gebruikt was om dit te doen. Daarop werd onderzocht of dit bij meer bedrijven het geval was. Dat bleek zo te zijn, waarop afgelopen maandag aan de bel werd getrokken. De foutmarge is hierbij een factor 2, wist emissieregistratie-expert Margreet van Zanten van RIVM te vertellen. De emissie die bedrijven kregen toebedeeld kunnen dus óf de helft lager óf dubbel zo hoog zijn. Dinsdag bracht stikstofminister Christianne van der Wal de ontdekking van de fout door het RIVM naar buiten. Er komt nu een extern onderzoek naar de evaluatie van het RIVM.

Effect op andere kaarten

Directeur Wijnker baalt stevig van de fout, omdat hij vindt dat een kennisinstituut betrouwbare data moet afleveren. Daarnaast had de fout al aan het licht moeten komen naar aanleiding van de eerste fout. Daaruit blijkt dat het RIVM de kwaliteitscontrole niet op orde had, aldus Wijnker. Tot slot baalt het instituut van het effect dat de misgreep mogelijk heeft op ‘andere producten’. Dat zijn verschillende kaarten waarop inzichtelijk wordt gemaakt waar ammoniak wordt uitgestoten en dus ook een nieuwe versie van Aerius, die op 22 november uitgerold zou worden. Het RIVM heeft besloten om geen nieuwe producten of updates te publiceren totdat de fout overal opgespeurd en verbeterd is. Dat de uitrol van de Aerius-update wordt uitgesteld, noemt RIVM-baas Wijnker waarschijnlijk.

Geen gevolgen voor verleende vergunningen

Tweede Kamerleden wilden weten wat de impact van de fout is op het bestaande en toekomstige stikstofbeleid. Daar kon het RIVM geen eenduidig antwoord op geven. Er zullen naar aanleiding van de fout geen gevolgen zijn voor verleende vergunningen, aldus het RIVM, omdat deze verleend zijn met behulp van de huidige versie van Aerius, waar de nieuwe correctiefactoren nog niet in zitten.

De aanwezige Tweede Kamerleden baalden stevig dat boeren opnieuw een reden hebben om geen vertrouwen in overheidsinstanties te hebben. CDA’er Derk Boswijk verzuchtte dat er al zoveel nepnieuws over stikstof de ronde doet en dat hij dit niet aan boeren wist uit te leggen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Boeren die verkeerde cijfers opsturen krijgen een fikse boete en worden soms vervolgd door het openbaar ministerie. Komen in de media en worden fraudeurs genoemd. Wat voor een straf krijgt deze rivm-directeur?

Beheer
WP Admin