Foto's: Bert Jansen RundveeFoto

Foto | Koeien in de tuin, burgers in de stal (3)

Familie van Esch gaat vanaf deze zomer de tweede koeientuin in Nederland bouwen. De koe én de burger staan centraal. Boerderij volgt de bouw. Dit is deel 3: de vloeren worden gelegd.

Bekijk ook deel 1 en 2 van de bouw: uitgangspunten voor bijzondere stalbouw en beton storten

Arjan (26), Ingrid (55) en Jan (62) van Esch hebben in Heukelom (N-Br.) in vof 70 melkkoeien, 30 stuks jongvee en 20 hectare land (helft in eigendom. Arjan is de derde generatie. De familie laat een nieuwe vrijloopstal bouwen. Eentje met een bijzonder concept, de koeientuin van ID Agro met bomen en struiken in de stal. Het is de tweede in Nederland en het concept is verder doorontwikkeld tot koeientuin 2.0. Dat ‘2.0’ zit ‘m met name in de vloer; een soort kunststof trampolinezeil dat goed veert en vocht doorlaat. Urine zakt er doorheen en mest blijft liggen en gaat dagvers de stal uit.

Na het plaatsen van de keldermuren is een nieuwe stap gezet met de bouw van de koeientuin. Op 17 november zijn alle funderingen gestort. Ook de poeren voor het dragen van de constructie van het boogdak zijn toen klaargemaakt. Op het storten van de doorgang na werd alles in één dag afgerond.

Een foto van het storten. Dit is de fundering van de voergangzijde.

Hier is de afscheiding van het voorgebouw en de stal goed zichtbaar. Verderop komt de melkrobot te staan. Die wordt helemaal verdiept tot één meter. De robot staat overigens al op een betonnen plaat. Die verhuist van de bestaande ligboxenstal naar de koeientuin.

Nog een overzicht van de bouwlocatie.

In de stal zijn vier grote poeren die het dak van de serrestal dragen. Die wegen 7,5 ton per poer.

De bouwwerkzaamheden gaan gestaag verder. Het weer zat op 17 november enorm mee.

Een kleine twee weken later werd op 28 en 29 november de urineput dichtgelegd. Dat is met dichte platen gedaan zodat er zo min mogelijk verbinding is met de High Welfare Floor van de koeientuin. Er zijn ook rioolbuizen onder de vloer geplaatst die voor de afvoer van urine moeten zorgen.

Er is een aparte put gemaakt voor het vuile water en de afvoer van mest van de melkrobot.

Een bouwmedewerker zorgt ervoor dat de lepels goed onder de vloer terechtkomen zodat die vloer vervoerd kan worden.

Hier is de urinekelder nog helemaal open, maar lang zou dat niet meer gaan duren.

Een deel van de vloer is hier al geplaatst. Er komt later nog beton over als afwerkvloer.

Het nieuwe vloerdeel wordt op z’n plek gezet en vervolgens gemonteerd.

Een nieuw vloerdeel wordt aangevoerd.

De kelder is ongeveer 2,20 meter diep en er is capaciteit voor 400 kuub urine. Die urine loopt via pvc-buizen naar de put. Ze zijn zo geplaatst dat ze afgedicht worden door de urine in de put. De nu nog zichtbare buizen worden straks verder onder de dichte vloer gelegd.

De betonmolen wordt opnieuw aangevuld.

Op 28 november waren de bouwmedewerkers ook druk bezig met het grondwerk; gebroken puin van de oude stallen. Zo kan de nieuwe constructie straks makkelijker geplaatst worden.

Beheer
WP Admin