Premium
Thom Wierenga in Midwolda (Gr.) zaait een perceel conservenerwten op zware kleigrond. De structuur omschrijft de teler als matig. Vorig jaar stonden hier aardappelen die onder minder ideale omstandigheden geoogst zijn. Daarna is de grond geploegd en met de kopeg bewerkt, en voor het zaaien nog een keer. Wierenga zaait met een Väderstad-schijvenzaaier met een trekker ervoor die rondom op dubbellucht staat, een bandenpakker drukt de grond tussen de wielen aan zodat een egaal zaaibed ontstaat. De erwten komen zo in een zaaibed met voldoende fijne grond om vlot te kunnen kiemen. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwAchtergrond

Grote regionale verschillen in gewasstanden

Dronebeeld van het centrale deel van oostelijk Flevoland: vlekkerig beeld door waterschade. Gemiddelde opbrengsten komen met zekerheid uit onder die van vrijwel alle voorgaande jaren. Flevoland was landelijk gezien dit jaar vrij vroeg met zaaien en poten. Vooral bieten en uien zijn overwegend redelijk op tijd gezaaid. De vroeg gezaaide bieten missen in oostelijk Flevoland vaak wel wat planten. - Foto: Mark Pasveer

De onkruidbestrijding in cichorei vormt voor Harry Geling in Borgercompagnie (Gr.) dit seizoen een extra uitdaging. De teler doet mee aan het duurzaamheidsprogramma van afnemer Sensus. Voor een premie van €15 per ton cichorei mag hij na opkomst geen chemische onkruidbestrijding meer uitgevoeren. Voor opkomst is de bodemherbicide Kerb toegepast. Om het onkruid mechanisch aan te pakken investeerde Geling in een Star Cleaner, een roterende wiedeg. Het is nu spannend of er genoeg droge dagen komen om de Star Cleaner optimaal in te kunnen zetten. - Foto: Mark Pasveer

Fijnafstelling van de schoffel in beddenteelt van uien. Aan weerskanten van de uienrijtjes wordt geschoffeld en aan de zijkanten van de bedden. Door vooral de ‘pittige’ chemische middelen te mijden voorkomt schoffelen groeistagnatie, dus een hogere opbrengst. Teeltjaar 2024 is voor daglengtegevoelige uien spannend, in die zin dat het de vraag is hoe de soms tot laat in mei opgekomen gewassen zich ontwikkelen, of er nog een goede bol onder komt. - Foto: Peter Roek

Loonbedrijf Waverijn uit Philippine (Zld.) zaait peen aan de Lozeschorweg in Hoek. De bedden zijn twee dagen eerder op 5 juni gemaakt. “Vroeg is anders, maar voor bewaarpeen nog geen enkel probleem”, vertelt José Waverijn. “Tot in begin juli zaaien kan ook nog.” Ten opzichte van normaal 1,8 miljoen zaden per hectare zaait hij nu wel wat dunner. “Nu 1,6 miljoen, dat maakt dat je voldoende lengte in de peen krijgt.” - Foto: Peter Roek

Pieter Risseeuw in Schoondijk in Zeeuws-Vlaanderen inspecteert zijn Farmdroid zaai-wiedrobot. De veldrobot heeft gezaaid en boven ieder zaadje in een vlakte van 10 x 10 cm bodemherbicide gespoten (Centium+Goltix). Inmiddels heeft de machine daarna de bieten twee keer geschoffeld. De bieten staan schoon. Op 7 juni stelt Risseeuw vast dat de grond voor schoffelen wel wat hard aan het worden is. - Foto: Peter Roek

Aardappelopslagplant in bloei uit een niet gerooid gewas Agria’s van teeltjaar 2023 in Drempt (Gld.) Veel knollen zijn afgelopen winter verrot, maar lang niet allemaal. Loonwerker Joël Seegers, die het perceel nu huurt, heeft het 4 juni doodgespoten en maandagochtend 10 juni de ergste sporen losgetrokken. Hij hoopt nu vóór half juni mais te zaaien in een losgetrokken en enigszins fijngemaakt zaaibed. “Later zaaien heeft geen zin meer, dan krijgt de mais geen voederwaarde meer. Lukt mais niet, dan wordt het in september wintergerst.” - Foto: Leo Tholhuijsen

Een groep studenten van de agrarische opleiding DC Terra krijgt voor een project over pootaardappelteelt uitleg van akkerbouwer Bart Klimp in Oostwold (Gr.). Op de zware grond is pootaardappelteelt een extra uitdaging. Ondanks het natte seizoen valt de zware kleigrond erg mooi, de ruggen zijn ook goed doorworteld. De aardappelen zijn op 29 april gepoot en staan er mooi egaal op. De aardappelen groeien erg hard. Op 12 juni hadden ze de grond al dicht. Klimp heeft het gewas inmiddels al twee keer geselecteerd; daarbij zijn enkele bonte planten gevonden. - Foto: Mark Pasveer

Jos van Damme in Rilland (Zld.) poot op 7 juni zijn laatste Fontane-aardappelen. Van Damme gaat om niet te kort te komen nu zo zuinig mogelijk om met zijn pootgoed, hij poot ze nu op 40 cm afstand. Een deel van zijn eerder gepote aardappelen is in de natte grond gestikt en heeft hij moeten overpoten. “Sowieso moet ik met mijn afnemer in gesprek. Het ziet ernaar uit dat ik mijn contract niet kan volleveren.” - Foto: Peter Roek

Wat onregelmatigheid in de Agria’s bij Jan Blitterswijk in Biddinghuizen (Fl.), maar dat kan nog bijtrekken. De hoeveelheid water die tot nu toe is gevallen is nog niet eens het grootste probleem, vertelt Jan; het zijn vooral de plensbuien waardoor de grond dicht slaat en er water komt te staan. Inmiddels is er op alle percelen wel waterschade. Van de aardappelen gaat op de kopakkers weinig opbrengst komen, dat is inmiddels duidelijk. Het weer in juli en augustus kan nog veel bepalen, maar de achterstand niet meer inhalen. Zaaien en poten was onder omstandigheden dat als het niet kon zoals het moet, het maar moest zoals het kon. - Foto: Mark Pasveer

Geert Douwe Hospers in Nagele in de Noordoostpolder met de schop in een perceel uien. Een app-groep met 300 telers leert dat in dat deel van de polder 30 millimeter meer is gevallen en dat lijkt net het verschil te maken. Hospers heeft voor het eerst druppelslangen in de uien laten leggen en was nog bezig om de aanvoerleiding aan te sluiten. Daar is hij voorlopig maar even mee gestopt. De hak om er een paar kruiskruidjes uit te tikken ligt inmiddels ook in de modder. Met de schop wat geultjes spitten om het water af te laten, is eerder aan de beurt. - Foto: Mark Pasveer

Beheer
WP Admin