Perceel aardappelen waar water tussen de ruggen staat. Stikstof kan hier zowel uitspoelen als vervluchtigen. – Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Extreme regen leidt tot hogere stikstofadviezen

Onderzoekslaboratorium Eurofins Agro constateert op basis van bemestingsonderzoeken dat er vrijwel geen stikstof in de bodem zit.

Telers krijgen voor hun gewassen soms zulke hoge bijmestadviezen dat ze zich afvragen of het bijmestadvies wel klopt. Soms is het advies zo hoog dat de bijmestgift hoger uitvalt dan de totale gift voor het hele seizoen, ondanks dat ze in het voorjaar al een groot deel van de adviesgift gegeven hebben. De lage stikstofvoorraden spelen zowel op zand- als kleigrond. Telers lopen er tegenaan dat ze niet voldoende stikstofruimte hebben om naar behoefte te kunnen bemesten.

Stikstof naar diepere lagen door neerslag

Door de grote hoeveelheid neerslag in dit seizoen is de stikstof naar diepere lagen gespoeld en een deel ervan is vervluchtigd. Wanneer de gewassen in de loop van het seizoen dieper wortelen, kunnen ze nog een deel van deze stikstof opnemen, maar het deel dat is vervluchtigd is verloren. Op lichtere grond is kali ook gevoelig voor uitspoeling.

In verzadigde grond komen ook nauwelijks mineralen vrij. Onder gunstiger omstandigheden zullen door mineralisatie weer mineralen beschikbaar komen. Gewasmetingen laten zien dat de gewassen nu nog niet tekortkomen, maar er is ongeacht de weersomstandigheden grote kans dat ze later in het seizoen tekortkomen.

Beschikbaarheid sporenelementen ‘onzeker’

Ook de beschikbaarheid van sporenelementen is volgens Eurofins onzeker door de natte omstandigheden. Gehaltes kunnen per perceel enorm verschillen.

Eurofins adviseert om de nutriëntenvoorraden in de bodem goed in de gaten te houden en via bemonstering de nutriëntenbehoefte te bepalen. Zorg dat het gewas niet te weinig maar ook niet te veel nutriënten tot zijn beschikking heeft.

Beheer
WP Admin