Foto: Ton Kastermans AlgemeenNieuws

Extra meetpunten voor stikstof en fijnstof

Er komen mogelijk extra meetpunten voor fijnstof in intensieve veehouderijgebieden en meetpunten voor ammoniak en stikstofoxiden in natuurgebeiden.

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister kan de uitbreiding meer kennis opleveren over de relatie tussen de hoeveelheid fijnstof in de lucht en de volksgezondheid of de relatie tussen de neerslag van stikstofverbindingen (NHx en NOx) en effecten op de natuur.

Voorstellen voor noodzaak en meetmethode

De minister vraagt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om zo snel mogelijk met voorstellen te komen, waarbij onder andere gekeken wordt naar de noodzaak van extra meetpunten en de manier waarop er gemeten moet worden. De minister wil ook rekening houden met de uitkomsten van een advies van de Gezondheidsraad.

Regionaal en lokaal inzicht stikstofneerslag

De minister zegt dat het voor de werking van het landelijk werkende Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet nodig is om extra meetpunten te maken voor neerslag van stikstofverbindingen of voor stikstofverbindingen in de lucht. Maar op regionale of lokale schaal kan het wel wenselijk zijn om meer inzicht te krijgen in de mogelijke directe effecten van stikstofneerslag.

D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben eerder dit jaar gevraagd om te kijken of het niet nodig is een fijnmaziger netwerk van meetpunten te hebben.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin