AkkerbouwAchtergrond

Even fraaie witlofprijs na puur slecht jaar

“De prijsvorming in 2014 zal misschien iets beter zijn dan in 2013, maar het zal in de witlofsector niet structureel verbeteren als er niet echt wordt gesaneerd. Het lijkt op een sterfhuis. Dat is zeker geen stelling om het jaar vrolijk mee uit te gaan, maar wel zoals ik er tegenaan kijk”, aldus een witloftrekker.

Zijn opmerking staat in schril contrast met de prijsvorming in de paar laatste handelsdagen voor kerst, met prijzen richting €1,50 per kilo. Die kan je gerust ‘best’ noemen, ware het niet dat de prijsvorming het grootste deel van deze maand met wat goede wil hoogstens aan te duiden is als matig, volgend op een jaar dat als geheel ronduit slecht geweest is.

Uitgaand van een geschatte middenprijs van 55 tot 60 cent per kilo (als dat al gehaald wordt) en een kostprijs van 75 tot 80 cent per kilo, is te becijferen dat de gemiddelde witloftrekker in 2013 zo’n 5.000 euro per hectare tekort komt. “Dat resultaat is niet alleen toe te schrijven aan een royale beschikbaarheid van wortelen, maar bovenal omdat het aanbod witlof in Nederland, België en Frankrijk te groot blijft ten opzichte van de afnemende vraag. Voor komend jaar zijn de wortelvoorraden misschien wat lager, maar niet dusdanig dat dat bijdraagt aan minder aanbod. Elke trekker heeft voldoende wortels en gaat er vol tegenaan.

Daarmee is overigens niet de vraag beantwoord of al die wortels ook werkelijk betaald zijn. Dat is namelijk niet het geval.’ De huidige prijsvorming is waarschijnlijk toe te schrijven aan de gretigheid van supermarkten zich in te dekken voor het komende weekend en voor de volgende week. In week 52 en in het begin van de daarop volgende week liggen diverse witloftrekkerijen stil, en staat de handel op een laag pitje. Het gevaar bestaat dat die gretige inkoop in de loop van komende week uitmondt in onverkocht lof in de winkelschappen. Waarmee alweer een prijsvorming op de loer ligt waar je een nieuw jaar eigenlijk niet mee wilt beginnen.

Beheer
WP Admin