Bert-Jan Ruissen (SGP) verwacht dat de landbouwcommissie het huidige voorstel afwijst. - Foto: Europese Unie. AlgemeenNieuws

Europese natuurherstelwet geen gelopen koers

De Europese natuurherstelwet is nog geen gelopen koers. De wet stelt termijnen aan de verbetering van de natuur (2030). Ook vereist het de bescherming van alle natuur binnen en buiten de Natura 2000-gebieden. Bovendien is in de wet een verplichting opgenomen om tenminste 10% van het landbouwareaal voor natuurbehoud in te zetten.

De wet van EU-commissaris Virginijus Sinkevičius krijgt in het Europees Parlement een gereserveerde ontvangst. In de milieucommissie van het parlement lijkt een meerderheid mee te gaan met de voorstellen van Sinkevičius. Maar in de landbouwcommissie ligt dat anders.

Alternatief compromis

Bert-Jan Ruissen (SGP) is lid van de landbouwcommissie en verwacht dat de landbouwcommissie het huidige voorstel zal afwijzen. Als dat niet gebeurt, is er een terugvaloptie om de scherpe kanten van de natuurwet af te halen. De Christendemocraten (EVP), liberalen (Renew), conservatieven (ECR) en de rechts-conservatieve ID-groep (PVV maakt hiervan deel) hebben een gezamenlijk alternatief. Dit alternatief ziet er zo uit: de termijn wijzigt van 2030 in 2035, de beschermende werking beperkt zich tot de Natura 2000-gebieden en de verplichte inzet van landbouwgrond is uit de wet gehaald.

Voorzitter Norbert Lins van de landbouwcommissie zei woensdag tijdens een persconferentie in Den Haag dat bij delen van het Europees Parlement – en vooral bij milieucommissie – het misverstand heerst dat veranderingen in de landbouw alleen kunnen worden bereikt door verplichtingen op te leggen.

Andere visie

“Ik heb een andere visie”, zegt Lins. “Ik denk dat je doelen in de landbouw moet behalen door boeren te stimuleren. Het belang van de landbouw als voedselproducent moeten we niet onderschatten. We moeten de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de landbouw borgen. En dat kan alleen maar als we de voedselproductie in kwantiteit en kwaliteit op peil houden.”

VVD-Europarlementariër Jan Huitema verwacht dat het in de landbouw- en visserijcommissies volgende week tot een afwijzing van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie komt. “Maar in de milieucommissie is het nog geen gelopen koers.”

De milieucommissie heeft bij dit wetsvoorstel een leidende rol. En als de milieucommissie de wet ook afwijst, dan krijgt het naar verwachting in de voltallige zitting van het parlement ook geen meerderheid. Het Europees Parlement stemt in juni over de wet.

Beheer
WP Admin