Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Europese melkveestapel krimpt voor het eerst in 4 jaar

De Europese Commissie (EC) verwacht eind 2016 een krimp van de melkveestapel. Dat zou voor het eerst in vier jaar zijn. Dit meldt de EC in haar Short-Term Outlook.

De experts van de EC rekenen met 23,1 miljoen melkkoeien in december, zo’n 300.000 koeien minder dan in eind 2015. Voor 2017 wordt met een verdere krimp naar 22,8 miljoen koeien rekening gehouden. De daling komt vooral voor rekening van Denemarken en Nederland. In andere EU-landen kan de krimp van de veestapel nog worden aangezwengeld door het melkreductieprogramma. In de hele EU zijn in het eerste half jaar 7,8% meer koeien geslacht dan in dezelfde periode in 2015. Er moet worden opgemerkt dat hier ook vleesvee onder valt.

Begin 2017 achterblijvende melkproductie verwacht

Na de groei van de melkplas met 3% in het eerste half jaar, verwacht de EC over het tweede half jaar een melkproductie die 2% onder die van najaar 2015 ligt. Het melkreductieprogramma is hier debet aan. Voor 2017 wordt in de eerste maanden nog een achterblijvende melkproductie verwacht. Maar later in het jaar wordt er toch weer meer geproduceerd, zeker wanneer de melkprijzen verder aantrekken.

De afnemende melkproductie en de aantrekkende internationale zuivelmarkt is reden voor de EC om de interventie van mager melkpoeder stil te leggen. De verwachting is dat er eind van het jaar 370.000 ton mager melkpoeder in interventie ligt. Die voorraad is voornamelijk in april, mei en juni opgebouwd.