AkkerbouwNieuws

Europese aardappeltelers: 4 procent meer areaal

Noordhoek – De organisatie van aardappeltelers in Noordwest-Europa (NEPG), in Nederland vertegenwoordigd door Verenigde Telers Akkerbouw, verwacht dat het areaal consumptieaardappelen voor de komende oogst 3,5 tot 4 procent hoger gaat uitvallen dan in 2013 of het vijfjarig gemiddelde.

Dit blijkt uit een rondgang bij telers in het werkgebied van de NEPG, te weten Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk c.q. Groot-Brittannië. Het totaal wordt geraamd op 550.000 hectare.

De NEPG verwacht In België en Frankrijk de sterkste toename. Voor het Verenigd Koninkrijk is uitgegaan van het vijfjarig gemiddelde omdat de eerste Britse schatting van het aardappelareaal pas eind juni bekend wordt gemaakt. De NEPG had overigens een nog grotere toename van het aardappelareaal verwacht dan nu uit de inventarisatie blijkt.

De hectare-opbrengst zal doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke productie, meldt de NEPG. Half april is in de NEPG-landen ongeveer 60 procent gepoot. Daarmee liggen de telers voor op schema. Op zich zijn de omstandigheden voor het poten goed, maar is de grond soms moeilijk te bewerken, in het bijzonder op de zware klei. Het spreekt voor zich dat het te vroeg is om een oogstschatting te maken voor 2014, maar er is duidelijk een gebrek aan water in de meeste productiegebieden van de NEPG-landen.

Voor oogst 2014 zijn er meer contracten getekend dan vorig jaar. NEPG schrijft dit mede toe aan de lage marktprijzen van dit seizoen. Volgens de NEPG is er een trend dat telers meer contracten tekenen en dan voornamelijk met aardappelverwerkers. De contractprijs en het tonnage meeleveraardappelen blijven een voortdurende strijd en punt van aandacht.

Beheer
WP Admin