Een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om de 5 jaar kiezen de inwoners van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement. – Foto: ANP AlgemeenCommentaar

‘Europa is machtsblok van betekenis’

Om het statement maar meteen te maken: democratie is de beste staatsvorm. Het volk beslist, althans in meerderheid. Ieder mens is gelijk. De verkiezingen zijn vrij en eerlijk. In het beleid wordt rekening gehouden met minderheden.

Op 6 juni kan het weer: stemmen. In de eerste week van juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. En met alle ongemak doet de Europese Unie er toch echt toe, zeker ook voor Nederland! De unie is een levensader voor de handelsnatie. Ga stemmen dus.

Gelukkig is voor de aanstaande Haagse coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB een nexit geen optie, ook al is het Hoofdlijnenakkoord doorspekt met kritiek op Brusselse plannen, verordeningen, regels en voorschriften. Allereerst, wij geven in Nederland zelf mede vorm aan dit Europese beleid. Kritiek doet het ook goed om eigen falen te verhullen. Let wel, wij koketteren er graag mee, maar Nederland is allang niet meer het beste jongetje van de klas. Sterker, wij zoeken steeds vaker het randje op. En ondertussen lezen we anderen graag de les. Het zet kwaad bloed. In Griekenland zijn ze Jeroen Dijsselbloem, in de rol van Eurogroepvoorzitter niet vergeten. De Grieken gunnen Nederland voorlopig niks.

Kaderrichtlijn Water

Terug naar de kritiek. Ja, de Brusselse regelgeving doet soms pijn. Enige zelfreflectie hierin helpt. Neem de Kaderrichtlijn Water. De afspraak om in 2027 schoon water te hebben, is meer dan 20 jaar geleden gemaakt. Het klinkt best stoer om op de valreep met de vuist op tafel te slaan, maar het is vrij kansloos. Vergeet ook niet dat elke lidstaat een eigen invulling geeft aan Europese richtlijnen. Soms is dat goed, een andere keer werkt dat tegen.

Voor exportnatie Nederland is een gelijk speelveld belangrijk. Wij hebben daarvoor Brussel nodig. Afspraken over middelenbeleid, subsidies of toegang vormen de basis. Tegelijkertijd vormt de Europese Unie een machtsblok tegenover die ander grootmachten als Verenigde Staten en China. Die rol wordt met veranderende geopolitieke verhoudingen steeds belangrijker.

Mag je dan niks aanmerken op Brussel? Jazeker wel. De Europese Commissie is een log bureaucratisch blok, in omvang en handelen traag en weinig flexibel. In die zin is een ‘verantwoording’ in de vorm van verkiezing elke 5 jaar belangrijk. Nogmaals, laat die kans niet voorbij gaan.

Reacties

  1. Machtsblok? Als Amerika de energie voorziening van Duitsland kan opblazen zonder dat er ook maar iemand de bek open doet, dan moet het voor iedereen duidelijk zijn van wie Europa is.

  2. Van de NL metingen van de NL normen klopt helemaal NIETS jammer dat dat nu pas boven water komt nu we BBB in de waterschappen hebben. Gelukkig weten alle boeren dit al omdat we meerdere nieuwsbronnen hebben

  3. Verplicht twee kinderen om het aantal mobiel-minuten te verlagen. Ouders van één meet op zo’n wijze dat het geen pijn doet, ouders van de ander meet zodanig streng dat hun kind niet kan voldoen. Dat laatste kind wil waarschijnlijk een nieuwe onderhandeling. Dan kun je strijden of de normen verlagen. Doetjes doen niks en daar loopt het verkeerd mee af.

Beheer
WP Admin