<em>Foto: Twan Wiermans</em> AlgemeenNieuws

EU-toelating mineralenconcentraat: nog drie hordes

Er zijn nog drie hobbels te nemen voordat mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger in de EU kan worden ingezet. Dat blijkt uit de brief van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in zijn reactie op de Europese meststoffenverordening aan de Tweede Kamer.

Nederland is positief over het wijzigingsvoorstel voor de Europese meststoffenverordening, waarin de eisen aan meststoffen in de EU worden geharmoniseerd. Dit moet de handel eenvoudiger maken. “In de verordening wordt echter geen relatie gelegd met het gebruik van meststoffen, zoals in de Nitraatrichtlijn”, aldus Koenders. Nederland vindt dat de definities voor meststoffen uit de nieuwe meststoffenverordening moeten worden overgenomen in de Nitraatrichtlijn, zodat er sprake is van eenduidige regelgeving.

Te hoge producteisen

Het nieuwe voorstel van de meststoffenverordening maakt het nog niet mogelijk om mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger te gebruiken. De producteisen van samengestelde vloeibare anorganische meststoffen liggen in het huidige voorstel te hoog, waardoor mineralenconcentraat hier niet aan voldoet. Daarnaast voldoet het product mineralenconcentraat niet aan de eisen voor een eindpunt in de verordening dierlijke bijproducten, wat ook nodig is om het als kunstmestvervanger te zien. “Ook geeft de Nederlandse praktijk aan dat het product verder zal moeten worden geconcentreerd om de logistieke kosten zo laag mogelijk te houden bij internationale handel”, schrijft Koenders.

Nederlandse inzet

De Nederlandse inzet is erop gericht om de markt voor anorganische meststoffen voor dergelijke producten uit dierlijke mest verder te verruimen. Daarnaast zet Nederland zich ervoor in om het gebruik van mineralenconcentraat in Nederland via een aparte derogatie op de Nitraatrichtlijn vorm te geven.

Nederland is de derde producent van meststoffen van primaire grondstoffen in Europa. Daarnaast heeft Nederland een grote positie als het gaat om de ontwikkeling van innovatieve bemestingsproducten.

Meer informatie over de prijzen van kunstmest vind je in Boerderij Marktprijzen:

Boerenadviesprijs Nutramon
KAS-prijs Farmers4all
Beheer
WP Admin