Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

EU-norm antibiotica in handelsafspraken

De Europese Commissie heeft een nieuwe actieplan tegen antibioticaresistentie vastgesteld. In het plan worden zowel maatregelen in de veehouderij als in de humane gezondheidszorg genomen om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Een van de onderdelen is dat de EU wereldwijd antibioticaresistentie beter op de agenda wil zetten, door bij de handel in landbouwproducten haar normen en aanpak rondom antibiotica als norm te stellen.

De Europese Unie wil koploper worden bij het tegengaan van antibioticaresistentie. Hiervoor moeten lidstaten geholpen worden bij het opzetten van een goede monitoring, toezicht en controle. Daarnaast moet er meer onderzoek en innovatie plaatsvinden, waarbij onder andere wordt gekeken naar alternatieven voor antibiotica. Het plan van Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis van Gezondheid en Voedselveiligheid telt in totaal 75 maatregelen. Antibioticaresistentie leidt jaarlijks tot 25.000 doden en € 1,5 miljard schade in de EU.

Beheer
WP Admin