Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Emissiearme stal in melkveehouderij stoot net zoveel uit als gangbare stal

De emissiearme stallen in de melkveehouderij stoten niet minder stikstof of ammoniak uit dan traditioneel ligboxenstallen met een roostervloer. Dat stellen Wageningse onderzoekers in een nog vertrouwelijk rapport, dat is uitgelekt.

Het rapport is nog niet af. Het wordt op dit moment voorgelegd aan zogenoemde stakeholders. Alle stallen met een emissiefactor beneden de 8,5 kilo NH3 per dierplaats per jaar hebben een hogere stikstofemissie dan volgens de rav-factoren is geregistreerd, aldus het rapport.

Emissiearme leghennenstallen hebben minder uitstoot dan gangbare stallen, maar de rav-factoren geven ook daar een te gunstige voorstelling van zaken, stellen de onderzoekers. Bij emissiearme varkensstallen is de emissie juist lager dan op grond van de emissiefactoren verwacht mocht worden.

Minder emissiereductie dan verwacht

De bevindingen in het Wageningse onderzoek sluiten aan bij eerdere resultaten van een CBS-studie die over de periode 2015-’17 werd uitgevoerd. De onderzoekers constateren dat er sprake is van een consistent beeld, “namelijk minder emissiereductie dan verwacht”. Het Wageningse onderzoek is door de minister van LNV gevraagd naar aanleiding van de CBS-studie en een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

Een woordvoerder van minister Van der Wal zegt dat de minister betreurt dat het conceptrapport is uitgelekt. Zij doet er geen mededelingen over en wacht het definitieve rapport af.

Reacties

  1. Natuurlijk klopt het rapport iedereen met een beetje boeren verstaand wist dit al jaren net zoals dat de natuur steeds verder naar de k gaat , maar ik zie het wel terwijl het veel makkelijker is om te blijven te ontkennen dat is veel gemakkelijker is om te zeggen dan het rapport klopt en we moeten ermee aan de slag.

  2. Het rapport is nog niet af en het word voorgelegd aan de stakeholders.
    Dat betekend zij die er belang bij hebben . Grootste belanghebbenden in dit geval de overheid die de opdracht gaf.
    Deze zinsnede dat het niet af is , is natuurlijk dodelijk voor de betrouwbaarheid van het rapport. Het suggereert namelijk dat er nog veranderingen in kunnen komen als de uitslag van het rapport niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet.
    Zo komt de varkenshouderij er beter uit als zelfs verwacht. En dat kan natuurlijk niet als je ze weg wilt hebben door uitkopen.

Beheer
WP Admin