Foto: Ton Kastermans AlgemeenNieuws

Effect ziektekiemen in mest op gezondheid onduidelijk

Het is niet duidelijk welk effect ziekteverwekkende bacteriën in varkens- en rundveemest hebben op de ziektelast in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de infectierisico’s van dierlijke mest. Wel blijkt uit het onderzoek dat ziekteverwekkende bacteriën MRSA en E.coli vaak in mest kunnen voorkomen en dat deze naar het milieu kunnen verspreiden. Verder blijkt het aantal ziekteverwekkers af te nemen als mest wordt bewerkt door bijvoorbeeld compostering of vergisting. In welke mate dit gebeurt, hangt af van de temperatuur, zuurtegraad en de duur van het verwerkingsproces.

E.coli in oppervlaktewater

Uit het onderzoek blijkt dat in 17% van de monsters van rundveemest en in 43% van de monsters van varkensmest E.coli werd gevonden. De MRSA-bacterie werd alleen aangetoond in varkensmest. In twaalf publicaties werd gekeken naar het voorkomen van E.coli-bacteriën in oppervlaktewater dat onder invloed stond van dierlijke mest. Hierbij werd bij 2,3 tot 88% van de watermonsters E.coli aangetroffen. De risico’s voor infectie met E.coli bij de mens via oppervlaktewater blijkt uit eerdere studies te variëren tussen minder dan 1% tot enkele tientallen procenten. De infectierisico’s door blootstelling via de lucht lijken kleiner te zijn dan via het oppervlaktewater.

Om vast te stellen in hoeverre mest bijdraagt aan de ziektelast in Nederland is volgens RIVM meer onderzoek nodig.

Beheer
WP Admin