Op vijf Koeien & Kansen-bedrijven lag de TAN (excretie totaal ammoniakaal stikstof) lager dan het Nederlandse gemiddelde maar het doel van 30% reductie werd niet bereikt. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Effect voermaatregelen op methaanemissie is beperkt

Onderzoek op vijf Koeien & Kansen-bedrijven toont aan dat methaanemissie lastig te verminderen is via voermaatregelen.

Niet alle Koeien & Kansen-melkveebedrijven hebben mogelijkheden om methaan via het voer te verminderen, blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. Op vijf Koeien & Kansen-bedrijven is onderzoek gedaan om via voerstrategieën de emissie van methaan en ammoniak te verminderen. Op vier van de vijf bedrijven kon het doel van 15,8 gram methaan per kilo droge stof van het totale rantsoen niet worden bereikt met de beschikbare maatregelen.

Het gaat om minder emissies uit pensfermentatie. De methaanemissie van individuele koeien werd gemeten voor, tijdens en na de implementatie van de voerstrategie.

Maatregelen

De toegepaste maatregelen om de emissiefactor te verlagen, bestonden uit het aankopen van krachtvoer, andere voedermiddelen en bijproducten met een lagere emissiefactor dan het te vervangen product.

Een andere maatregel was het toevoegen van extra vet aan het rantsoen. Bestendige vetten werden gebruikt om verteringsproblemen in de pens te voorkomen. Onbestendige vetten konden ook gebruikt worden, maar daarmee moet je een stuk voorzichtiger zijn.

Als laatste maatregel werden de onderlinge verhoudingen of selectie van de ruwvoeders aangepast op basis van hun emissiefactor.

Op alle deelnemende melkveebedrijven lag de TAN (excretie totaal ammoniakaal stikstof) lager dan het Nederlandse gemiddelde. De TAN is een indicator voor ammoniakemissie. Echter, de maatregelen zorgden er in zowel 2021 als 2020 niet voor dat het einddoel van een reductie van 30% gerealiseerd werd. Op twee bedrijven werd het doel gerealiseerd, terwijl op twee andere bedrijven 20% werd gereduceerd ten opzicht van het Nederlandse gemiddelde volgens de KringloopWijzer.

Lees ook: Methaanemissie per kilo melk sinds 1950 gehalveerd

Reacties

  1. Bij momensin (kexxtone bolus) voedering krijg je een verlaging van 9% bij methaanuitstoot. Meer melk en minder slepende melkziekte. Noem momensin een pro- biotica ipv antibiotica en klaar is kees.

Beheer
WP Admin