Foto: ANP AlgemeenNieuws

Effect niet-naleving mestregels niet te kwantificeren

Het is niet mogelijk om de naleving van regels voor beperking van stalemissie of aanwending van mest te betrekken bij onderzoek naar het verschil tussen gemeten ammoniakconcentraties en de berekende concentraties. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister zijn er geen stelselmatige waarnemingen beschikbaar op basis waarvan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de naleving van de mestregels kan betrekken in de verklaring van de verschillen in trends tussen de berekende en de gemeten ammoniakemissie.

Verschillen in trends

Het RIVM wil later dit jaar onderzoek publiceren waarin wordt geprobeerd om de verschillen in trends te verklaren. Een van de mogelijkheden is dat de emissiebeperking door luchtwassers minder is dan wordt berekend. Indicatieve metingen hebben laten zien dat de vermindering van de ammoniakuitstoot van luchtwassers gemiddeld een kwart lager ligt dan volgens de officiële emissiefactoren zou moeten. Dat zou een factor van belang kunnen zijn, aldus de minister, omdat het aantal combi-luchtwassers jaarlijks is toegenomen. RIVM bekijkt samen met Wageningen Universiteit of het mogelijk is de geconstateerde verschillen te becijferen en mee te nemen in het onderzoek.

Beheer
WP Admin