Foto: Herbert Wiggerman PluimveeFoto

Eerste kippen in tweede nieuwe stal

Vrijdag kwam het eerste koppel hennen in de nieuwe stal van Bertus Verbeek in Woudenberg (U). Het is de tweede nieuwe stal die Verbeek dit jaar heeft laten bouwen. Afgelopen augustus nam hij de eerste nieuwe stal in gebruik. Verbeek bouwde nieuwe stallen nadat in 2017 en 2018 2 van zijn 4 stallen waren afgebrand. Verbeek maakt nu een nieuwe start met ongeveer 120.000 kippen. Hij produceert in beide nieuwe stallen 1 ster Beter Leven Keurmerk-eieren.

Eerste kippen in tweede nieuwe stal

Tussen beide stallen staan 8 voersilo s. Genoeg om op termijn mogelijk weer zelf voer te gaan mengen, zoals Verbeek deed voor de branden.

In de overdekte uitlopen hangen 150 speciale ioniserende lampen, die fijnstof reduceren. Want we willen een zo goed mogelijke omgeving te creëren.

Verbeek heeft gelegenheid om de kippen echte uitloop te geven, en dus om 2 sterren BLK-eieren te produceren. Die uitloop zou dan toegankelijk zijn vanuit deze, 8,35 meter brede overdekte uitloop aan de andere kant van de stal. Vooralsnog kiest Verbeek daar niet voor. Om zowel BLK 1 ster, als BLK 2 sterren-eieren te mogen produceren, moeten die eieren verschillend van kleur zijn. Het Beter Leven-keurmerk staat niet toe dat verschillende sterren dezelfde kleur hebben. Een Verbeek wilde ook in deze nieuwe stal Dekalb-hennen.

In de ene overdekte uitloop is de aanvoer van de mest voor de mestdroger op de zolder.

Tussen de twee warmtewisselaars staat op de zolder een 2-laags mestdroger, in beide stallen van VDL. Deze is zo n 55 meter lang. Alle minimumventilatie gaat over die mestdrogers. Doordat alle warmte bovenin de stal zit, kan ik door deze opstelling heel efficiënt mestdrogen.

Onder de nok van beide nieuwe stallen is een zolder gemaakt. Aan de voorkant en aan de achterkant staat op die zolder een warmtewisselaar. In de eerste nieuwe stal zijn dat warmtewisselaars van Plettenburg, in de tweede nieuwe stal van Agro Supply. Ze zijn allebei goed. Ik wil met beide bedrijven zaken doen.

De inlaatventilatoren met witte kap en, dichter bij de nok, de uitlaatventilatoren, maken deel uit van het gelijkdrukventilatiesysteem.

Verbeek ventileert beide nieuwe stallen op basis van gelijkdruk. Gelijkdruk is hét systeem voor stallen met uitloop. Je hebt veel minder hinder van windinvloeden op de regeling van het stalklimaat dan bij onderdruk met lengteventilatie. In het dak van de nieuwe stal zitten twee rijen met in totaal 21 inlaatvertilatoren en twee rijen met in totaal 17 uitlaatventilatoren. De inlaatventilatoren blazen de lucht de stal in. Met behulp van lamellen is de richting van de uitgeblazen lucht te sturen. Indien nodig kunnen deze inlaatventilatoren stallucht recirculeren.

De kippen in de eerste nieuwe stal zijn inmiddels 33 weken oud. Het zijn witte Dekalb-hennen, geleverd door Het Anker. Verbeek heeft al meerdere koppels van dit merk in zijn stallen gehad. Een makkelijke kip. Vertoont weinig troepgedrag en een goed nestgedrag. Niet alleen weinig buitennesteieren, maar ook goede verdeling over de nesten. De productie zit al een week of 8 op 98%.

Aan de zijkanten van de gangpaden hangen automatische graanstrooiers van Big Dutchman. Bijzonder aan deze PickPuck is dat het oppervlak van het plateautje onderaan de pvc-strooibuis waarop het graan terecht komt, erg ruw is, zodat kippen die het graan er vanaf pikken, de scherpte van hun snavelpunt afhalen. Jammer genoeg voldoet deze automatische graanstrooier niet aan de voorwaarden voor het Beter Leven-keurmerk. De verplicht 2 gram graan per kip per dag moeten we dus met de hand strooien.

Aan de rand van de leefniveaus van het Natura Step-systeem loopt een bandje voor de roostereieren. Mede vanwege deze buitennesteibandjes heeft Verbeek voor dit volièresysteem gekozen. Om automatisch buitennesteieren te kunnen verzamelen.

De tweede nieuwe stal is, net als de in augustus in gebruik genomen eerste nieuwe stal, ingericht met het Natura Step-volièresysteem van Big Dutchman. Een overzichtelijk en degelijk systeem, met oplopende roostertjes zodat de kippen zich gemakkelijker door het systeem kunnen bewegen. In de gangpaden zit 1.2.3.-verlichting van Veko. Deze nieuwe ioniserende led-lampen kunnen verschillende kleuren licht uitstralen, waarmee het gedrag van de kippen is te beïnvloeden. Ook kunnen deze lampen ioniseren, waardoor er een reductie van zo n 30% fijnstof mee te behalen is.

De eierverzameling bij de eerste nieuwe stal, op de foto voor de ingebruikname, gebeurt met een Moba Mopack150 en een Moba MR40 Robot tray pelletizer. Hier worden de eieren van beide nieuwe stallen verwerkt. De ruime opslag biedt plaats aan meer dan 700.000 eieren.

Vrijdagmorgen werden de jonge witte Dekalb-hennen geleverd voor de nieuwe stal. Ze waren opgefokt in een stal met nivo-varia-opfoksysteem. - Foto: Herbert Wiggerman

Beheer
WP Admin