Foto: Ties Ruesink PluimveeVideo

Eerste gangbare opfokstal met wintergarten voor legpluimvee

Pluimveehouder Wilco Wijlhuizen werkt in Holten (Ov.) met de eerste gangbare opfokstal voor legpluimvee. Wilco hoopt met de bouw van de stal voor te lopen op eventuele regelgeving in de toekomst.  

Pluimveehouder Wilco vertelt over de voordelen en nadelen van zijn unieke stal.

Beheer
WP Admin