Foto: Ruud Ploeg VarkensNieuws

Een derde bedrijven sanering varkenshouderij gesloopt

100 bedrijven van de 278 varkensbedrijven die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) waren begin november gesloopt.

Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven die deelnemen aan de warme sanering moeten de opstallen binnen 24 maanden gesloopt hebben. Eerder was dit 14 maanden, maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar omdat vanwege de Wet natuurbescherming op veel varkenshouderijlocaties een verplicht soortenonderzoek uitgevoerd moest worden.

In de tweede plaats was er sprake van een dreigend tekort aan sloopcapaciteit vanwege de relatief grote sloopbehoefte in een relatief kort tijdsbestek. Schouten heeft daarop de maximale termijn verlengd naar 24 maanden. De sloopcapaciteit en de capaciteit voor de afvoer van puin is hierdoor geen probleem meer.

Beheer
WP Admin