Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

€ 71,2 miljoen naar ANLb-collectieven

Boeren en andere grondeigenaren hebben in 2019 samen € 71,2 miljoen ANLb-subsidie ontvangen.

Dat is 16% meer dan het uitgekeerde bedrag van € 61,4 miljoen in 2018 en 68% meer dan de € 42,4 miljoen in 2016.

Doel van de subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is om het areaal natuur- en landschapsbeheer te vergroten om meer dier- en plantensoorten op het platteland te waarborgen. Dat meldt RVO.nl.

45 subsidieaanvragen, 99,8% goedgekeurd

In totaal zijn er 45 subsidieaanvragen gedaan bij het loket van RVO.nl. Daarvan is 99,8% goedgekeurd en vroegtijdiger uitbetaald dan vorig jaar.

Boeren en grondeigenaren kunnen de aanvraag indienen bij het agrarisch collectief waarbij zij zijn aangesloten. Het collectief zorgt ervoor dat kwetsbare dieren, zoals bepaalde weidevogels, en planten meer en een betere leefruimte krijgen. Zij werken nauw samen met natuurbeheerders en overheden.

Informatie over de ANLb-subsidieregeling is te vinden op de website van RVO.nl.

Beheer
WP Admin