Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Duurzamer werken in ruil voor ontwikkelingsruimte

Intensieve veehouders in Zuid-Holland willen bovenwettelijke maatregelen nemen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn, in ruil voor ontwikkelingsruimte.

Organisaties POV en LTO Noord hebben daarvoor een brief aangeboden aan gedeputeerde Han Weber. De brief droeg de handtekening van 100 varkenshouders, pluimveehouders, melkgeitenhouders en vleeskalverhouders uit de provincie. Dat is naar schatting 95% van alle ondernemers in deze sectoren in Zuid-Holland.

Maatlat- of biologische stal

De veehouders zeggen toe dat ze alleen nog stallen laten bouwen die voldoen aan eisen uit Maatlat Duurzame Veehouderij, Milieukeur of biologisch, of daaraan gelijkwaardig. In ruil daarvoor zou de provincie ontwikkelingsruimte moeten bieden die gelijkwaardig is aan die voor melkveehouders.

Bouwblok van 2 hectare

Nu is er amper ontwikkeling mogelijk voor intensieve bedrijven in Zuid-Holland. Het voorstel, dat overigens nog door de Staten moet worden behandeld, is dat er groei mogelijk wordt tot een bouwblok van maximaal 2 hectare, net als in de melkveehouderij. Ook willen de veehouders dat nieuwbouw mogelijk wordt op het eigen bouwblok, voor bestaande bedrijven in genoemde sectoren.

Beheer
WP Admin