Ploegen en zaaien van wintertarwe. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Duitser zaait minder tarwe, maar meer wintergerst

Duitse boeren hebben in de afgelopen herfst 7% minder wintertarwe gezaaid. Het areaal wintergerst neemt bij de oosterburen daarentegen met 2,5% toe, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Destatis.

De inzaai van tarwe heeft deze herfst ook bij de oosterburen te maken gehad met zeer natte omstandigheden. Hierdoor konden de zaaimachines maar moeilijk het land op. Op sommige plaatsen was het zo nat dat er niet gezaaid kon worden. Daarnaast hebben boeren minder tarwe gezaaid vanwege de slechtere marktsituatie in vergelijking met de afgelopen twee jaar. En ook de nieuwe regelgeving omtrent rechtstreekse betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie speelt een rol in het besluit om minder tarwe te zaaien.

4% minder wintergranen

Volgens voorlopige gegevens van Destatis daalt het areaal wintertarwe in Duitsland met 7,3% naar 2,6 miljoen hectare. In hectares betekent dit een teruggang met 203.800 hectare. Met name in Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Beieren is minder wintertarwe ingezaaid. In Nedersaksen valt de oppervlakte zelfs 16,6% kleiner uit dan een jaar geleden.

De teelt van wintergerst is in Duitsland deze herfst uitgebreid. De oppervlakte van deze gerst neemt met 2,5% toe tot 1,3 miljoen hectare. Het totale areaal aan wintergranen komt vooralsnog zo’n 4% lager uit op 4,9 miljoen hectare. Naast tarwe en gerst bestaat de teelt van wintergranen ook uit de teelt van kleinere gewassen als rogge en triticale.

De teelt van winterkoolzaad neemt in Duitsland met 4,7% af tot 1,1 miljoen hectare. Daarmee komt voorlopig een eind aam de jaarlijkse toename van het areaal nadat de teelt in 2019 een forse krimp doormaakte.

Reacties

Beheer
WP Admin