Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Duitse handel floreert, boer lijdt onder prijsmalaise

Zowel de Duitse landbouwimport als de –export zijn dit jaar ondanks de malaise bij de boeren gegroeid en bereikten daarmee nogmaals een nieuw record. Dat zegt landbouwmarktbureau AMI.

De import nam ten opzichte van vorig jaar met 4,3 miljard euro toe naar 79,8 miljard euro. De export pluste met 1,8 miljard euro naar 68,5 miljard euro. Voor de boeren blijven de vooruitzichten op de zeer korte termijn slecht, maar de Duitse landbouw heeft wel degelijk toekomst, vindt het Bauernverband.

Groei Duitse agrarische handel

De groei van de buitenlandse agrarische handel van Duitsland werd deze eeuw alleen onderbroken in crisisjaar 2008. De forse groei wordt duidelijk zichtbaar als iets langer in de tijd wordt teruggekeken. In het jaar 2000 werd volgens AMI namelijk nog maar voor €41,5 miljard geïmporteerd, terwijl de export zich beperkte tot een bedrag van €28 miljard. Dat komt erop neer dat de waarde van de export de afgelopen 15 jaar met bijna 145 procent is toegenomen. De import nam relatief minder toe, maar niettemin wel met bijna 92 procent.

Duitsland koploper bij melk, varkensvlees, koolzaad en aardappelen

Een grote exporteur kan de Duitse agrarische sector zijn omdat deze veel produceert. In de EU is Duitsland ook in dat opzicht een van de absolute koplopers. Topposities qua productie neemt het in bij melk, varkensvlees, koolzaad en aardappelen. Van de totale productie aan koolzaad kwam in de periode 2012-2014 rond de 26 procent uit Duitsland. De tweede en derde plaats zijn bij dit product voor Frankrijk (24 procent) en Polen (13 procent).

Bij de varkensvleesproductie is het Duitse aandeel 23 procent, ruim meer dan dat van de nummer 2 Spanje (16 procent). De nummer 3 – Frankrijk – komt niet verder dan 9 procent.

Duitsland ‘doet’ 21% van EU-melkproductie

Van de melk in de EU produceert de Duitse veehouderij 21% en van de aardappelen 19 procent. Verder neemt Duitsland met de productieomvang de tweede plaats in met suiker (24 procent), graan (16 procent) en rund- en kalfsvlees (15 procent). Bij eieren en pluimveevlees is Duitsland bovendien de op twee na grootste producent met resp. aandelen van 12 procent en 13 procent.

Duitse boeren lijden onder overaanbod op markten

Men kan dus zeggen dat de agrarische handel en de productie floreren, maar dat betekent niet dat de individuele Duitse boer het afgelopen jaar er goed vanaf gekomen is. Met name de melk- en vleessector hebben te lijden gehad van het overaanbod op de internationale markten, dat vooral ook in de hand werd gewerkt door het Russische importembargo tegen de EU. Het eind van de malaise laat nog even op zich wachten. Dat is in ieder geval de inschatting van het Deutsche Raiffeisenverband (DRV), de federatie van de landbouwcoöperatieve bedrijven. “Een duurzaam herstel is alleen mogelijk met een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod. Momenteel is het aanbod echter nog te groot,” zo luidt de nieuwjaarsboodschap van deze belangrijke organisatie. De boodschap stoelt enerzijds op de situatie in China, waar de import zich weliswaar stabiliseert, maar nog niet merkbaar aantrekt. Anderzijds kan ook niet worden gerekend op een snelle opheffing of versoepeling van het Russische embargo.

‘Veel belangstelling Duitse jeugd voor werken in landbouw’

De visie op de markt van het DRV stemt overeen met die van de federatie van de boeren, het Deutsche Bauernverband (DBV). De Duitse landbouw heeft niettemin volgens de bond wel een goede toekomst, omdat de productie van voldoende voedsel wereldwijd ook in de komende decennia een groot thema blijft. De belangstelling van de jeugd voor een carrière in de landbouw is daarbij ‘bemoedigend groot’, stelt het Bauernverband vast.

Beheer
WP Admin