AlgemeenAchtergrond

Duits rapport ligt bij Echa: glyfosaat toelaatbaar

In een voorstel aan het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) concludeert Duitsland als rapporterende lidstaat dat onkruidbestrijder glyfosaat niet kan worden geclassificeerd als kankerverwekkend.

Dat staat in een voorlopig rapport dat deze week ter consultatie is gepubliceerd. Daarmee zou de werkzame stof toelaatbaar zijn als grondstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens het rapport zijn er geen gegronde aanwijzingen dat glyfosaat kankerverwekkend is, noch dat het de erfelijke eigenschappen bij mensen aantast, of dat het effect zou kunnen hebben op de vruchtbaarheid. De conclusies zijn gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke data over glyfosaat.

Eerst reacties op rapport, dan pas advies

Het rapport is geen voorlopig rapport van Echa, zoals in Boerderij Vandaag van woensdag 8 juni werd gesteld. Het rapport is door Echa gepubliceerd voor consultatie. Wetenschappers en belanghebbenden kunnen tegenwerpingen (of instemming) inbrengen. Daarna zal de Duitse autoriteit voor chemische stoffen reageren op de ingebrachte commentaren en opmerkingen. Daarna maakt Echa een eigen onafhankelijke risico-beoordeling.  Dat proces kan 1,5 jaar duren.

Conclusies leidend voor hernieuwde toelating

De Europese Commissie wil de Echa-conclusies mede leidend laten zijn in het besluit om glyfosaat een hernieuwde toelating te geven.

Ondertussen kan het Duitse rapport wel invloed hebben op het standpunt dat Europese lidstaten op 23 of 24 juni innemen in het Comité van Beroep van de Europese Unie. Dit comité zal zich moeten buigen over het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat voor een periode van maximaal 18 maanden toe te laten, in afwachting van een definitief oordeel van Echa.

Van 28 lidstaten stemden 20 voor toelating

De Europese Commissie denkt dat de stemverhoudingen in het Comité van Beroep anders kunnen zijn dan in het permanent comité, waar geen gekwalificeerde meerderheid voor toelating was. Van de 28 lidstaten stemden 20 lidstaten voor toelating, maar hun gezamenlijk stemgewicht was niet groot genoeg om de vereiste 65% van de EU-bevolking te vertegenwoordigen. Een hoge ambtenaar van de Europese Commissie zegt dat het zeker niet de eerste keer zou zijn dat lidstaten van positie veranderen in het Comité van Beroep. Soms veranderen lidstaten van standpunt als ze weten welke houding andere lidstaten innemen. Bij de stemming, maandag 6 juni, onthielden 7 lidstaten zich van stemming.

De impasse over glyfosaat vertoont grote gelijkenis met de besluitvorming over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in de Europese Unie. Toen konden de lidstaten ook niet tot een gekwalificeerde meerderheid voor of tegen toelating komen, waardoor uiteindelijk de Europese Commissie gedwongen werd de knoop door te hakken.

Procedure bij Echa

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) is verantwoordelijk voor de geharmoniseerde indeling van gevaarlijke chemische stoffen, zoals werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen. Bij een hernieuwde toelating van bestrijdingsmiddelen doet de bevoegde autoriteit van een lidstaat (bij glyfosaat is dat het Duitse Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) een voorstel. Dat voorstel is nu gepubliceerd voor consultatie. Na een periode van 45 dagen verzamelt BAuA alle commentaren en reageert daarop.

Vervolgens gaat het comité voor risicobeoordeling (RAC) van het Echa met de beschikbare gegevens aan de slag om een voorlopig oordeel over de indeling van de werkzame stof te vellen. Daarbij worden alle beschikbare wetenschappelijke gegevens over glyfosaat in ogenschouw genomen, inclusief de gegevens die bij de consultatie zijn ingebracht. Op grond daarvan publiceert Echa een advies dat de Europese Commissie en de lidstaten moeten meewegen bij de besluitvorming.

Beheer
WP Admin