Premium
Zonnepanel worden gelegd op het dak van een ligboxenstal. - Foto: Henk Riswick AlgemeenAchtergrond

Dringen op stroomnetwerk, wat kan er nog?

Reacties

    1. @Grevink het is nog erger,de stroomopwekking via zon is door het gebrek aan transport capaciteit aanzienlijk lager dan volgens de overheid berekend via oppervlakte panelen en bijbehorde vergunningen. Hiermee belazeren we onszelf als de geinstalleerde vermogens bekend worden gemaakt zonder daarbij de werkelijk afgenomen capaciteit te vermelden. Deze eerlijke vergelijking zou het hele beleid Ongeloofwaardig maken en aantonen dat er onnoemelijke bedragen aan subsidie zijn uitgekeerd zonder resultaat. Meest van deze subsidie verdwijnt ook nog in de diepezakken van de grote buitenlandse investeerders, die hiermee hun aandeelhouders tevreden stellen.

  1. Hier komt nog bij dat de energie voorziening via zon en wind nooit aan de behoefte kan voldoen en we niet ontkomen aan Kerncentrales met warmte terugwinning richting stadsverwarming o.i.d. Hiermee wordt het hele panelen en windturbine verhaal overbodig, zeker van wege de onbetrouwbaarheid van productie zekerheid.

  2. De landbouw kan volgens mij het beste investeren in zon en wind energie voor eigwn behoefte en zich niet blind staren op energie productie voor de maatschappij, omdat er mensen zijn die dat wensen. De meeste nergie van zon maken we als er niet of nauweloijks behoefte is, dus een prijs die straks (einde saldering) tot een minimum kan slinken en zelf duur inkopen. Veehouders met een redelijk constante energie behoefte gedurende de dag is dit een goed alternatief om de inkoop van energie te minimaliseren. Als we investeren om de subsidie binnen te harken is het de vraag of we goed bezig zijn.

Beheer
WP Admin