<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

‘Door Q-koortsmaatregelen niet meer risico rond geitenbedrijf’

Met de genomen maatregelen tegen Q-koorts is er geen verhoogd risico voor omwonenden bij een nieuw geitenbedrijf in het Gelderse Rossum. Dat schrijft Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, in reactie op Kamervragen van PvdA.

Op het geitenbedrijf kunnen 5.100 dieren worden gehouden. PvdA is bezorgd over de risico’s van Q-koorts voor de omgeving van het geitenbedrijf.

GGD Gelderland-Zuid heeft naar de plannen voor het geitenbedrijf gekeken en een positief advies gegeven aan de gemeente. De GGD concludeert in zijn advies dat bij de voorgenomen activiteiten gezondheidskundig geen onacceptabele situaties te verwachten zijn in de directe omgeving van het bedrijf, schrijft Van Dam. Alleen slechte of onjuiste bedrijfsvoering kan leiden tot ongewenste situaties, aldus de GGD. Vanuit gezondheidskundig oogpunt adviseert de GGD daarom maatregelen om uitstoot van fijnstof te beperken.

Dieren op stal houden

De geitenhouder is van plan de dieren buiten te laten lopen, terwijl de GGD adviseert de dieren op stal te houden om verspreiding van micro-organismen te beperken. Van Dam zegt dat de gemeente in deze kwestie bevoegd gezag is.

Naar aanleiding van de Q-koortsuitbraak in Nederland zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk Q-koortsbesmettingen optreden. “Ik ben van mening dat met de maatregelen, waaronder vaccinatie, er geen verhoogd risico is voor de omwonenden op Q-koorts”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin