AlgemeenNieuws

Dijksma wil melkveehouderij ontwikkelruimte geven

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil de melkveehouderij ruimte bieden om te groeien.

Dat zei ze tijdens een debat over het mestbeleid in de Tweede Kamer. “Ik wil de melkveehouderij de ruimte geven om in te spelen op de groeiende vraag naar zuivel op de wereldmarkt. Maar dan wel onder voorwaarden”, zegt Dijksma. Ze wijst erop dat Nederland heeft laten zien zuivel te kunnen produceren van een goede kwaliteit zuivel en dat daar, onder andere vanuit China veel belangstelling voor is.

Dijksma wil ruimte bieden aan de melkveehouderij, maar daarbij moet de sector zich wel houden aan grondgebondenheid of mestverwerking en weidegang speelt hierbij een belangrijke rol. “Dit speelt ook een belangrijke rol bij het draagvlak voor de sector. Koeien in de wei dragen bij aan het verbeteren van het milieu en het vormt een culturele waarde van het landschap.”

Diverse partijen zijn kritisch over het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de melkveehouderij en de intensieve sectoren als het gaat om productierechten. Daarnaast zijn  de SP, PvdD en PvdA kritisch over het plan voor grondgebonden melkveehouderij, waarbij melkveehouders ook de mogelijkheid hebben te groeien waarbij de extra mest die hiermee ontstaat volledig wordt verwerkt. De partijen vrezen dat de melkveehouderij sterk zal groeien en daarbij verder zal intensiveren door te investeren in mestverwerking in plaats van in grond.

Dijksma komt voor de zomer met een wetsvoorstel voor de grondgebonden melkveehouderij. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden als de melkquotering in 2015 vervalt.

Beheer
WP Admin