AlgemeenOpinie

Dierrechten buiten de deur houden

“De reacties op de zuivelindustrie, die de regie neemt bij het oplossen van het mestprobleem, vallen me tegen”, zegt Hanna. “Ik had applaus verwacht, maar er is veel kritiek”.

Merkwaardig. In reacties via de blog wordt gesteld dat de zuivelindustrie het doet uit eigenbelang. Het gaat hun alleen maar om “meer en meer melk”. Daaruit wordt dan weer de conclusie getrokken dat “men de melk zo goedkoop mogelijk in handen wil krijgen.”

Een rare denktrant. Verreweg het grootste deel van de Nederlandse melk wordt verwerkt door coöperaties. Daar staan altijd nog de boeren aan het hoofd. Weliswaar vaak in getrapte organisaties met een ledenraad, maar ze kunnen het hoofddoel, een zo hoog mogelijke melkprijs, nog steeds bewaken.

Ik geloof daar in. De markt bepaalt de hoogte van de melkprijs. Binnen de marges van de markt doet de ene coöperatie het beter dan de ander. Bijvoorbeeld door internationalisatie (FrieslandCampina), of specialisatie (Cono en Rouveen). DOC, die alleen werkt met lage kosten en bulkproducten, legt dan duidelijk het loodje. Dat merken de leden aan de melkprijs.

“Het is bovendien een valse beschuldiging richting de coöperatieve zuivelindustrie”, zegt Hanna. “Het zijn de boeren, die meer gaan melken als de quotering vervalt. Kijk maar om je heen hoeveel nieuwe stallen er worden gebouwd. Die staan voor een gedeelte leeg. Reken maar dat die vol komen als in 2015 er zonder beperking gemolken mag worden. Niet de zuivelindustrie, maar de boeren zelf zorgen voor de hogere melkproductie. Als er te veel komt: eigen schuld, dikke bult”.

Ze vervolgt: “Je zou de boeren eens moeten horen als de zuivelindustrie niet investeerde, maar straks doodleuk de meerdere melk zou weigeren. Dan hadden de criticasters onder de boeren ook weer het hoogste woord. Nee, de zuivel doet wat ze moet doen: investeren op de verwachte toestroom van extra melk.”

Daarom is het goed dat – naast investeren – de zuivel het voortouw neemt om dierrechten te voorkomen. Dat zou pas echt een ramp zijn voor de melkveehouder.

Beheer
WP Admin