Foto: Lex Salverda PluimveeNieuws

DGF-heffing pluimveehouders tot zeven keer hoger

Pluimveebedrijven krijgen in 2023 en vrijwel zeker ook in 2024 te maken met een aanzienlijk hogere heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF).

Als gevolg van de hoge bestrijdingskosten van vogelgriep krijgen pluimveehouders in 2023 en 2024 te maken met een fors hogere heffing voor het Diergezondheidsfonds. Dat blijkt uit de publicatie van definitieve tarieven in de Staatscourant. De tarieven werden in april al aangekondigd via een internetconsultatie en zijn niet gewijzigd ten opzichte van dit concept.

Voor een vleeskuikenhouder met 100.000 dieren gaat de DGF-heffing van € 157,80 naar € 987,60, ruim zes keer zoveel.

DGF-heffing van € 1.589,00 naar € 11.004,85

Een legpluimveebedrijf met 50.000 scharrelkippen moet in plaats van € 1.589,00 nu € 11.004,85 gaan betalen, bijna 7 keer zoveel. Voor een bedrijf met 25.000 vrije uitloopkippen gaat de heffing van € 1.576,33 naar € 8.621,73. Dat is 5,5 keer hoger. “Het is een enorme kostenpost voor de bedrijven, naast de gestegen kosten voor voer en energie”, zegt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep pluimveehouderij LTO/NOP.

De hoogte van de DGF-heffing wordt jaarlijks in het voorjaar bepaald op basis van de actuele situatie en de verwachting voor de komende periode. Dat leidde in 2021, toen de tarieven voor 2022 werden vastgesteld, tot lagere tarieven. Dit voorjaar was bij het bepalen van de tarieven voor 2023 al sprake van meerdere vogelgriepgevallen, waardoor de tarieven flink gestegen zijn.

Ook in 2024 hoge DGF-heffing

Met de hoge tarieven zullen de pluimveehouders ook in 2024 te maken krijgen, voorziet De Jong. “In het convenant dat loopt van 2020 tot en met 2024 is afgesproken dat de pluimveesector tot maximaal € 30 miljoen bijdraagt aan de bestrijding van vogelgriep. Het leeuwendeel hiervan zal in 2023 en 2024 betaald moeten worden”, zegt Kees de Jong.

Het ministerie draagt de bestrijdingskosten als het in het DGF afgesproken plafondbedrag wordt overschreden, zoals nu het geval is.

Al € 26,2 miljoen uitgegeven aan vogelgriep

In 2021 is € 5,8 miljoen uitgegeven aan de bestrijding van vogelgriep. In de eerste acht maanden van 2022 € 26,2 miljoen. Op basis van het aantal geruimde bedrijven, tot en met 4 oktober, bedragen de verwachte kosten voor de vogelgriepbestrijding in 2022 meer dan € 44 miljoen.

In de Tweede Kamer opperde Tjeerd de Groot (D66) vorige week om de sector meer te laten bijdragen. De Jong vindt dat niet terecht. “Je sluit een convenant in vredestijd om goede afspraken te hebben. Daar moet je je dan ook aan houden.” Minister Adema van landbouw is het daar mee eens.

De eerste voorbereidingen voor een nieuw convenant over het DGF zijn inmiddels begonnen. De basis hiervan zal naar verwachting hetzelfde zijn. Inzet voor De Jong is dat de tarieven de draagkracht voor de sector niet te boven gaan, al zal wel meegewogen worden dat de kosten nu boven het sectorplafond uitkomen. “Maar ook de mogelijkheden van vaccinatie gaan daarin een rol spelen. We hopen vooral dat vogelgriep tegen die tijd wat beter beheersbaar is, mede door nieuwe kennis en technieken”, aldus De Jong.

Totale begroting DGF iets lager

De totale begroting van het Diergezondheidsfonds voor 2023 bedraagt € 32,96 miljoen. Het bedrag is gebaseerd op de uitgaven vanuit het fonds van 2019 tot en met 2021, lopende contracten en verwachte veranderingen in deze kosten. Ook wordt gekeken naar de opgebouwde crisisreserves en eventueel opgebouwde tekorten of overschotten. Na aftrek van de Europese subsidie en de rijksbijdrage blijft er een bijdrage van € 20,58 miljoen over die door de veehouderijsectoren betaald moeten worden. Dit bedrag is € 2,6% lager dan in 2022.

Reacties

  1. Vogelgriep wordt verspreid door wild in de natuur en de natuur word niet goed beheerd, daarom moet het rijk of de natuur organisaties meer bijdragen. De natuur veroorzaakt veel dieren leed zowel onder de wildevogels als de veehouderij.

Beheer
WP Admin