Premies in het kader van de ecoregeling zijn nog helemaal niet uitbetaald. In eerste instantie leek er te weinig budget te zijn om deze volledig uit te betalen. Maar landbouwminister Piet Adema heeft toch een extra potje gevonden. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Definitieve uitbetaling GLB 2023 vanaf april

RVO gaat vanaf april de resterende GLB-subsidies over 2023 overmaken naar boeren. Uiterlijk 30 juni 2024 zullen alle betalingen zijn afgerond, meldt de dienst.

De meeste boeren hebben in december een voorschot gekregen. Dit bedroeg € 150 aan basispremie per hectare en € 46 aan extra hectaretoeslag over de eerste 40 hectare. De definitieve bedragen hiervoor zijn nu vastgesteld op € 213,28 per hectare basispremie en € 54,53 per hectare extra toeslag over de eerste 40 hectare.

Premies in het kader van de ecoregeling zijn nog helemaal niet uitbetaald. In eerste instantie leek er te weinig budget te zijn om deze volledig uit te betalen. Maar landbouwminister Piet Adema heeft toch een extra potje gevonden. Daarmee komen deze alsnog uit op € 60 per hectare bij brons, € 100 per hectare bij zilver, en € 200 per hectare bij goud. RVO laat weten dat controles op de ecoregeling-deelname in volle gang zijn.

Bedrijven kunnen bezwaar maken

Bedrijven die het niet eens zijn met de uiteindelijke uitbetaling van RVO en de goedgekeurde hectares, kunnen bezwaar maken. Dat geldt ook voor de beslissing over de ecoregeling.

In totaal hebben ruim 44.000 bedrijven zich aangemeld voor GLB-subsidie. In december 2023 hebben ruim 92% van hen een voorschot uitbetaald gekregen. De doelstelling hiervoor was eigenlijk 95%. RVO laat weten dat het niet lukte deze doelstelling te halen omdat niet alle controles in 2023 afgerond konden worden, bijvoorbeeld als het gaat om grondgebruik. Een deel van de aanvrager kreeg niet uitbetaald omdat zij het minimale bedrag van € 500 niet haalden met alleen het basispremie-voorschot.

Uitbetalingen lopen vertraging op

Al in de loop van vorig jaar kondigde RVO aan dat uitbetalingen van GLB-subsidies waarschijnlijk vertraagd zouden zijn. Onder meer door de invoering van het nieuwe GLB en de nieuwe systematiek, en omdat de aanmeldperiode verlengd is vanwege de vele problemen met systemen en de complexiteit van het nieuwe GLB waardoor de Gecombineerde Opgave veel tijd extra kostte.

Reacties

  1. Andermaal onderstreept dit de noodzaak voor de overheid om af te stappen van een topdown afgedwongen middelenbeleid. Boeren zijn snel bereid om te veranderen voor haalbare doelen.

  2. Ze zeggen dat er zoveel animo is voor de ecoregelingen. Hoeveel aanvragen vallen bijv. in het segment Goud in procenten. Hier in de buurt zijn er namelijk maar weinig die er aan kunnen/willen voldoen.

Beheer
WP Admin