Definitie hormoonverstorende stof moet impact beleid duidelijk maken AlgemeenNieuws

Definitie hormoonverstorende stof moet impact beleid duidelijk maken

De Europese Commissie wil bij het beoordelen of een stof hormoonverstorend is, de definitie van ‘hormoonverstorend’ van de wereldgezondheidsraad WHO volgen.

Die uitleg gaven staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tijdens een debat in de Tweede Kamer. In Europa wordt gewerkt aan regelgeving over het gebruik van hormoonverstorende stoffen, die onder andere in gewasbeschermingsmiddelen kunnen zitten. Het gebruik van hormoonverstorende stoffen is al verboden, maar er zijn nu nog geen criteria gesteld waardoor het niet handhaafbaar is. De basis van die criteria wordt nu duidelijk.

Risico van gebruik

De regel is – anders dan andere regels voor gewasbeschermingsmiddelen – gebaseerd op het risico dat het gebruik met zich meebrengt. Daarbij speelt niet alleen de mate van blootstelling aan een stof een rol, maar ook de mate van hormoonverstoring die de stof te weeg brengt. Van Dam en Dijksma verwachten dat deze risicobeoordeling ertoe zal leiden dat de regels voor het gebruik strenger worden.

Zorgen over impact nieuwe regels op kleine teelten

Hoe de impact is van de nieuwe regels moet nog duidelijk worden. Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) zijn bezorgd dat de nieuwe regelgeving ertoe zal leiden dat met name kleine teelten in problemen komen om dat middelen niet meer toegelaten zullen worden. De regelgeving werkt met omgekeerde bewijslast waarbij wordt uitgegaan dat alle stoffen schadelijk zijn, tenzij wordt bewezen dat stoffen niet schadelijk zijn.

Lodders vindt het niet terecht dat producten die van buiten de EU geïmporteerd zijn wel behandeld mogen zijn met stoffen die in de EU verboden zijn. Van Dam benadrukt dat de Europese regels niet alleen worden gemaakt vanwege de residuen op voedsel, maar ook om het milieu te beschermen. “Als op dit gebied elders andere keuzes worden gemaakt, wil dat niet zeggen dat we dat in de EU ook maar moeten doen”, vindt hij.