Foto: Theo Galama AkkerbouwVideo

De voordelen van niet-kerende grondbewerking

Het aantal telers in Nederland dat niet-kerende grondbewerking toepast neemt langzaam toe. Inmiddels zijn er bedrijven in het hele land en op alle grondsoorten die geen intensieve hoofdgrondbewerking meer toepassen.

In dit bedrijfssysteem wordt het bodemleven zoveel mogelijk gestimuleerd. Niet-kerende grondbewerking heeft bewezen voordelen: het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organisch stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. Niet-kerende grondbewerking is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende bodemdruk van mechanisatie.


Beheer
WP Admin