Het hoofddoel van de veldbijeenkomsten is de ZLTO carbon farming-proef met groenbemesters waarbij deskundigen van Rusthoeve en het Louis Bolk Instituut uitleg geven. - Foto’s: Anton Dingemanse. AkkerbouwFoto

De rol van groenbemesters in carbon farming

Op 31 mei organiseerde ZLTO op proefbedrijf AIKC Rusthoeve bij Colijnsplaat een drietal veldbijeenkomsten om de mogelijkheden van carbon farming nader toe te lichten. Verbeterde toepassing van groenbemesters is een speerpunt.

De proef is meervoudig opgezet waarbij in lange stroken vijf verschillende overwinterende groenbemesters werden gezaaid, plus een strook kaal zonder groenbemester. Haaks hierop zijn dit voorjaar velden aangelegd waarop verschillende nkg-bewerkingen zijn toegepast, met als controleveld een traditioneel in het najaar geploegd veld.

Voor het bietenzaaien zijn twee velden nkg-bewerkt en op één van de twee is glyfosaat toegepast. Op dit veld waar de groenbemester met een Alpego-biofrees is ondergewerkt, werd geen glyfosaat toegepast. Het resultaat is met name verder in het veld goed waar te nemen. Onderdeel van de proef is om te bekijken in hoeverre de keus van een groenbemester invloed heeft op kieming van het gewas, onkruiddruk en opslag.

Dit veld is vooraf behandeld met glyfosaat en daarna bewerkt met een Geohobel-biofrees.

Opvallend is dit veld, waar een ecoploeg werd ingezet en geen glyfosaat is toegepast. Hier is eigenlijk geen opslag te zien.

Een spadesteek laat het profiel zien dat de ecoploeg achter laat. Er is ongeveer 15 centimeter diep geploegd. De toegepaste groenbemester was hier Vittera Universal, waarvan de resten op het breukvlak zichtbaar zijn. Een dergelijk breukvlak hoog in de voor kan voor zwak wortelende gewassen zoals uien een barrière vormen, waar de wortels enige moeite hebben om er door te komen.

Een ander aspect binnen de proef is het verminderen van het gebruik van chemie. Hier bekijken enkele deelnemers in een CZAV-bietenproef het schoffelresultaat in een proef waarbij alleen in de rij chemie tegen onkruid wordt toegepast.

Deze Treffler-wiedeg met instelbare veerdruk van de tanden wordt ook ingezet in deze proef. Later wordt ook nog een cameragestuurde eg ingezet die ook in de rij wiedt.

Beheer
WP Admin