Danish Crown heeft over afgelopen boekjaar hogere prijzen voor varkens, zeugen en runderen betaald. Toch was de onderneming niet concurrerend ten opzichte van andere Europese spelers, geeft CEO Jais Valeur aan. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Danish Crown: hogere prijzen maar nog niet concurrerend

Danish Crown heeft over afgelopen boekjaar hogere prijzen voor varkens, zeugen en runderen betaald. Toch was de onderneming niet concurrerend ten opzichte van andere Europese spelers, geeft CEO Jais Valeur aan.

De raad van bestuur stelt voor om de leden een nabetaling uit te keren van omgerekend € 0,15 per kilo voor geleverde varkens en zeugen en € 0,17 per kilo voor geleverde runderen. In totaal keert Danish Crown hiermee zo’n € 161 miljoen uit aan de leden. Voor een varkenshouder goed voor de jaarlijkse levering van 10.000 varkens betekent dit een nabetaling van zo’n € 134.000. In totaal liggen de prijzen die Danish Crown over afgelopen boekjaar betaalt voor varkens 24% hoger dan een jaar eerder. Voor zeugen en rundvee gaat het om respectievelijk 56% en 2% hogere prijzen.

De omzet van Danish Crown nam in gebroken boekjaar 2022-’23 met 5% toe naar zo’n € 9 miljard (67,6 miljard Deense Kroon). Een tegenvallende export, hoge inflatie, stijgende rentetarieven en eenmalige kosten voor het aanpassen van de productiecapaciteit drukten een stempel op de resultaten. Al ziet het vleesbedrijf lichtpuntjes als gevolg van gedane ingrepen. Zo zijn de eerste resultaten van efficiëntieverbeteringen en aanpassingen in de productiecapaciteit zichtbaar.

Ontevredenheid over financiële resultaten

Valeur is niet tevreden met de financiële resultaten. Wel benadrukt hij dat de prijs die aan de leden is betaald voor geleverde slachtdieren, hen een redelijk inkomen heeft verzekerd. De gemiddelde varkensprijs die leden ontvingen, lag op het hoogste niveau in veertig jaar tijd. “Dat verandert niets aan het feit dat onze varkensprijzen in Europese context niet concurrerend waren”, aldus Valeur. “Dat is iets dat we recht moeten zetten.”

Het bedrijfsresultaat daalde met 17% naar € 321,7 miljoen. De rentelasten stegen met € 41,6 miljoen. De sluiting van twee vestigingen in Denemarken en Duitsland kostte de onderneming bijna € 27 miljoen. Deze toegenomen kosten werden deels gecompenseerd door € 38,4 miljoen lagere belastingen. De nettowinst kwam uit op € 197 miljoen. Dat is 33% lager ten opzichte van een jaar eerder.

Aantal werknemers afgenomen

De aanvoer van varkens in Deense slachterijen liep terug met 17% ten opzichte van een jaar eerder. Als gevolg van deze afname en een reorganisatie van de onderneming, is het aantal werknemers in de productie eind dit jaar met 1.500 afgenomen. Op overige posities verloren nog eens 200 werknemers hun baan. Een ingezet besparings- en efficiëntieverbeteringsprogramma moet over een periode van twee jaar leiden tot een besparing van ruim € 200 miljoen.

Voor het huidige boekjaar verwacht Danish Crown dat de omzet uitkomt tussen € 9,1 miljard en € 9,4 miljard. Ook voor wat betreft het bedrijfsresultaat gaat de onderneming, als gevolg van de ingrepen, uit van een stijging naar tussen € 335 miljoen en € 402 miljoen. Danish Crown houdt er rekening mee dat het aantal slachtingen in Europa ook dit jaar verder afneemt.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin