Foto: Jeroen Verheul AkkerbouwNieuws

‘Crispr-techniek valt buiten Europese GMO-regels’

De Zweedse landbouwdienst Jordbruksverket vindt dat de gentechniek Crispr-Cas 9 niet onder de GMO-wetgeving valt van de EU. Want er worden geen genen van buiten in de plant gebracht.

De EU-regels gaan er van uit dat bij genetische modificatie (GMO) een plant genen krijgt van buiten, van de eigen soort (cisgenese) of van een andere soort (transgenese). Bij de gentechniek Crispr-Cas 9 worden bepaalde genen in een plant buiten werking gesteld, zonder dat genen zijn ingebracht. Jordbruksverket vindt dat deze techniek daarom niet onder de GMO-regels valt.

Handhaving vergunning onmogelijk

Bij natuurlijke kruisingen raken ook genen onklaar in de nakomelingen. Daarom zijn Crispr-Cas 9 planten niet te onderscheiden van planten die voortkomen uit een natuurlijke kruising. Dat maakt handhaving van een vergunning of verbod onmogelijk. Voor GMO-planten gelden kostbare toelatingsprocedures in de EU. Bovendien hanteren veel lidstaten een verbod op de teelt van GMO-gewassen.

Geen gangbare GMO-techniek

Australië, India, Argentinië en de Verenigde Staten vinden de Crispr-Cas 9 techniek geen gangbare GMO-techniek. De Europese Commissie heeft daar nog geen besluit over genomen. Duitsland is verdeeld. De voedselveiligheidsautoriteit (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) adviseert de overheid om Crispr-Cas 9 buiten de GMO-regels te houden. De adviesraad voor natuurbescherming (Bundesamt für Naturschutz) vindt Crispr-Cas 9 een gentechniek, omdat het DNA kunstmatig wordt beïnvloed.

Beheer
WP Admin