AkkerbouwAchtergrond

Crisis drijft Spanjaarden naar het platteland

Barcelona – Voor het eerst sinds 2005 is de werkzame beroepsbevolking in de Spaanse agrarische sector gestegen.

De stijging is licht, maar betekenisvol tegen de achtergrond van de dramatische afbraak van de algehele werkgelegenheid in Spanje. Volgens de jongste cijfers van het ministerie van werkgelegenheid in Madrid waren eind vorig jaar 755.000 mensen aan de slag in de agrarische sector, 12.000 meer dan in december 2009. Het aandeel van de sector op de totale actieve beroepsbevolking in Spanje nam daarmee met twee decimalen toe tot 4,1 procent. Ruim twee op de tien werknemers op het Spaanse platteland waren buitenlander.

Volgens landbouworganisatie Coag heeft de ernstige situatie in de Spaanse economie ertoe geleid dat steeds meer mensen hun toevlucht zoeken in de primaire sector. Dat wil niet zeggen dat de Spaanse agrarische sector er rooskleurig voor staat. Coag spreekt van een ‘intense crisis’ en de werkloosheid op het land was eind vorig jaar met 22,2 procent altijd nog hoger dan de algehele werkloosheid. Die bedroeg op dat moment 20,1 procent. Maar de trend pakte niettemin gunstiger uit voor de werkgelegenheid op het land dan in de economie als geheel.

De toename van de bedrijvigheid op het platteland was ongelijk verspreid. De grootste stijging werd geregistreerd op de Canarische Eilanden, waar de werkgelegenheid toenam met 27 procent. Op enige afstand volgden Aragón (21 procent), Murcia (19 procent), Catalonië (16 procent) en Andalusië (6 procent).

De totale beroepsbevolking in de sector nam in 2010 toe met 40.000 tot bijna een miljoen.

Beheer
WP Admin