Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Coronaherstel-regelingen zwaar overtekend

De twee subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouw na de coronacrisis zijn zwaar overtekend.

RVO laat weten dat de investeringsregeling ruim 23 keer is overtekend. Voor de samenwerkingsregeling is zes keer zoveel aangevraagd als dat aan budget beschikbaar is. In totaal is tot nu toe voor € 940 miljoen aan subsidie aangevraagd voor de twee regelingen, terwijl er een totaalbudget van € 52,4 miljoen beschikbaar is. De regelingen zijn maandag gesloten, maar RVO laat weten dat de aantallen nog iets kunnen oplopen, omdat nog aanvragen worden verwerkt die op papier en via de mail zijn binnengekomen.

Ruim 14.000 aanvragen

Voor de investeringsregeling (Investeren in groen-economisch herstel) zijn in totaal 14.000 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 850 miljoen. Voor de samenwerkingsregeling (Samenwerken aan groen-economisch herstel) zijn 160 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 90 miljoen.

18 juli 2022 uitslag

RVO laat weten door het beschikbare budget in combinatie met het grote aantal aanvragen helaas veel ondernemers te moeten gaan teleurstellen. De komende tijd bekijkt RVO alle aanvragen. Die worden per categorie gerangschikt met een duurzamheidsscore. Het budget gaat naar de aanvragers met de hoogste scores. Bij gelijke scores wordt geloot. Uiterlijk 18 juli 2022 krijgt iedereen die een (duidelijke en complete) aanvraag heeft ingediend een brief of hij subsidie toegekend krijgt.

RVO rept over mogelijke vervolg

Een woordvoerder van RVO laat weten dat LNV gezien de enorme overtekening van de regeling samen met provincies en de sector de komende tijd zal onderzoeken of en hoe er eventueel een vervolg gegeven kan worden aan deze subsidieregeling.

Het geld voor de groen-economische herstelregelingen komt uit een Europees steunfonds voor landbouwers, waaruit Nederland € 52,4 miljoen kreeg voor economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de coronacrisis. Voorwaarde is dat de maatregelen voor het herstel aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin