Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Copa-Cogeca wil vrijere invoer stikstofkunstmest

De stijgende kunstmestprijzen, met name van de ureum-ammoniumnitraat-meststoffen (UAN), zijn voor de Europese koepel van landbouworganisaties reden de noodklok te luiden.

De Europese Commissie moet de anti-dumpingmaatregel intrekken, die is opgelegd aan landen die stikstofmeststoffen importeren, zegt Copa-Cogeca.

De organisatie becijfert dat de Europese boeren nu meer dan € 210 miljoen per jaar betalen als gevolg van het besluit dat in 2019 is getroffen op verzoek van de Europese meststoffenindustrie.

Te weinig concurrentie

Volgens Copa-Cogeca is er te weinig concurrentie op de interne Europese markt. In april van dit jaar heeft Copa-Cogeca een verzoek gedaan de maatregel op te heffen, maar tot nu toe heeft de Europese Commissie daarover geen besluit genomen.

In 2018 diende Fertilizers Europe een klacht in tegen de dumping van ureum-ammoniumnitraat-meststoffen door met name Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten. Er was destijds sprake van een verstoring van de Europese markt door de invoer van grondstoffen tegen een prijs die onder de productieprijs lag. Aardgas is de belangrijkste grondstof voor UAN.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Reacties

  1. Timmerfrans houdt van dure kunstmest. Nederland moet zich inzetten voor importkunstmest. Aardgas dat landen buiten europa gebruikt , telt niet mee met de uitstoot in europa.

Beheer
WP Admin