Foto: Harrij Onstein AlgemeenNieuws

Commissie Meststoffenwet bekijkt Eurofins-methode

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) beoordeelt de analysemethode die Eurofins gebruikt voor de bepaling van het P-Al-getal in grondmonsters.

Over de zogenoemde NIRS-methode is discussie ontstaan, nadat bij journalistiek onderzoek van Boerderij bleek dat Eurofins een afwijkende analysemethode gebruikt, die niet voldoet aan de eisen van de Meststoffenwet.

‘Minimale gelijkwaardig’

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft CDM gevraagd ‘of de door Eurofins gehanteerde methode voldoet aan de eis van minimaal gelijkwaardige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid’. Het advies is nog niet klaar.

Vanwege de vakantieperiode kan het een maand duren voordat CDM antwoord heeft op deze vraag. Eerst moet worden beantwoord of de NIRS-methode even betrouwbaar is dan chemische analyse. Mocht daar een positief antwoord op komen, dan komt de vraag aan de orde of NIRS juridisch is toegestaan.

Beheer
WP Admin