Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Coalitie wijst inkrimping af

Inkrimping van de veestapel om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen of om de stikstofuitstoot te verminderen is de komende vier jaar niet aan de orde als het aan de vier formerende partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) ligt. Dat bleek donderdagavond 21 september tijdens een debat in de Tweede Kamer.

GroenLInks, Partij voor de Dieren en SP pleitten in verschillende bewoordingen en gradaties voor een ingreep in de omvang van de veestapel. De vier formerende partijen wezen dat af. Van de formerende partijen zei alleen D66 bij monde van landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot dat regionaal ingegrepen kan worden in de omvang van de veestapel om natuur te beschermen of de gezondheid van omwonenden.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wees inkrimping van de veestapel als middel af, of het nu gaat om de bescherming van de natuur tegen stikstofdepositie of om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Volumemaatregel niet nodig

Toch kan vermindering van de veestapel wel degelijk aan de orde zijn, zoals nu al blijkt bij de uitvoering van het fosfaatreductieplan. Maar om de klimaatdoelen te halen is ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een volumemaatregel niet per se nodig, aldus Kamp, die memoreerde dat de veehouderij al verschillende maatregelen heeft genomen om zijn aandeel televeren aan het energieakkoord. Hij somde ook op hoeveel de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden in de loop der jaren is afgenomen en hoe die afname zich in de komende jaren volgens de voorspellingen van het RIVM doorzet.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin