Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Cijfers over stalbranden op EU-niveau bijgehouden

Er komt geen Europese regelgeving om extra eisen te stellen aan veehouderijbedrijven met het doel stalbranden te voorkomen.

Dat zegt de Europese Commissie in antwoord op parlementaire vragen van Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Wel zullen gegevens over dierlijke slachtoffers in de brandstatistieken worden opgenomen.

Europees Commissaris Elżbieta Bieńkowska-Moycho zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de regelgeving in de EU-lidstaten op dat punt niet in orde is. De Europese Commissie heeft overigens geen gegevens over stalbranden en de aantallen daarbij omgekomen dieren.

Platform opgericht

Hazekamp wijst in haar vragen op een in haar ogen tekortschietende leidraad, die wel gaat over de gezondheid van mensen die in de veehouderij werken, maar niet over de veiligheid voor dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat er strengere richtlijnen moeten komen om de veiligheid van dieren bij branden te verbeteren.

Commissaris Bieńkowska-Moycho stelt dat er wel een platform is opgericht om gegevens uit te wisselen over brandveiligheid. Lidstaten gaan in het platform informatie op elkaar afstemmen en uitwisselen, zodat er ‘op EU-niveau gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen over brandveiligheid. Naar verwachting zal verlies van dieren bij brand ook in de brandstatistieken worden opgenomen’.

Beheer
WP Admin