De Hedwigepolder in Zeeland was jarenlang middelpunt van een maatschappelijk debat over natuurherstel. Op de achtergrond de koeltorens van de kerncentrale in het Belgische Doel. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Christendemocraten spelen hoog spel met natuurherstelwet

De Europese Commissie zet alle zeilen bij om de Verordening Natuurherstel – de natuurherstelwet – door het Europees Parlement te loodsen. De Europese Commissie en een groot deel van het Europees Parlement staan lijnrecht tegenover elkaar.

De grootste fractie in het Europarlement – de christendemocratische EVP – besloot deze week niet langer mee te werken aan een compromis in het parlement over de Verordening Natuurherstel. Die doet niet alleen in Nederland veel stof opwaaien. De EVP speelt daarmee hoog spel. Komt de rest van het parlement wel tot een akkoord, dan staan de christendemocraten buitenspel.

Liberale Renew-fractie nodig voor elke meerderheid

Cruciaal is de positie van de liberale Renew-fractie. Hier maken VVD en D66 deel van uit. Renew is nodig voor elke meerderheid, zowel over links als over rechts. De liberalen willen een gulden middenweg vinden, die voor een meerderheid in het parlement acceptabel is. Maar binnen de liberale fractie heerst verdeeldheid. De compromisteksten die op tafel liggen, lijken – wat Jan Huitema (VVD) betreft – in elk geval nog veel te veel op het oorspronkelijke voorstel.

Aan de linkerkant van het parlement vinden de fracties van de Groenen en Sociaal-democraten de voorstellen nog niet ver genoeg gaan.

Het voorstel van de Europese Commissie heeft volgens het Nederlandse kabinet grote gevolgen voor de vergunningverlening. De nieuwe verordening legt een verslechteringsverbod op voor alle natuur, ook voor die buiten de Natura 2000-gebieden. Zo’n verslechteringsverbod vertraagt de vergunningverlening niet alleen, maar verlamt die potentieel ook, vreest premier Mark Rutte.

Positie christendemocratische EVP bij natuurherstelwet

De christendemocraten in het Europarlement zeggen dat de natuurherstelwet leidt tot minder voedselproductie, hogere voedselprijzen en ondermijning van de voedselzekerheid buiten Europa.

“Dit is simpelweg onaanvaardbaar voor ons”, vindt Manfred Weber, voorzitter van de EVP-fractie. De EVP-fractie zet de stap ook omdat de Europese Commissie bij monde van Frans Timmermans heeft gedreigd andere wetgeving stil te leggen. Tenminste, als de EVP niet meewerkt aan de invoering van de Europese natuurwet. Intussen wordt op alle niveaus over de voorstellen gesproken.

Eerder hebben de landbouw- en visserijcommissies van het parlement de wet al afgewezen. De milieucommissie neemt 15 juni een besluit. Die commissie heeft het voortouw in een advies aan het voltallige parlement. De kans bestaat dat het parlement de huidige voorstellen afwijst. Daarmee is het plan van Europees Commissaris Virginijus Sinkevičius definitief van de baan.

Besluitvorming

De Europese landbouw- en visserijministers komen van 11 tot 13 juni informeel bij elkaar in Stockholm. De verwachting is dat ook daar de natuurherstelwet aan de orde komt.

De milieuministers praten op 20 juni over de natuurherstelwet. De Tweede Kamer doet in de aanloop ernaartoe mogelijk nog een oproep aan het kabinet om een fermer standpunt in te nemen. Er ligt een motie klaar, maar die is deze week nog niet in stemming gebracht.

Het Europees Parlement neemt 10 juli een besluit.

Reacties

  1. Alles wat mensen doen verslechtert de natuur. Zelfs de hond uitlaten. Begrijp niet dat er lieden zijn die voor die wet gaan. Wegenbouw/ onderhoud en extra huizen zijn dan passé. Zou natuurlijk wel grappig zijn als Nederland wel voor is en ook in de andere eigen voet schiet.

Beheer
WP Admin