RundveeNieuws

Chinese sector zal sterk veranderen

Tjele – In 2020 zullen alle melkveebedrijven in China minimaal tweehonderd koeien tellen. Nu zit meer dan de helft van de koeien nog op een bedrijf met minder dan twintig koeien.

Dat stelde Caroline Li, directeur van de Goke Group, tijdens een congres op het proefbedrijf Foulum van de Universiteit van ‎Aarhus.

‎De grote structuurwijzing is gevolg van een recent aangenomen landbouw-wet. Die moet ervoor zorgen dat China zelfvoorzienend wordt, ook al stopt jaarlijks een derde van de backyardfarms.

De structuurwet dwingt de 1869 regionale melkverzamelstations te sluiten. Melk mag dan alleen nog gecollecteerd worden op bedrijven met minimaal tweehonderd koeien. Ook mag onder deze wet babymelkpoeder alleen nog geproduceerd worden door zuivelaars die zelf melkveebedrijven exploiteren. ‎Van de 128 producenten van babymelk mogen er in 2020 nog maar vijftig over zijn, via overnames en fusies. Minimaal 80 procent van de babymelkpoeder moet dan komen van de vijf grootste producenten.

Om het gebrek aan ruwvoer te bestrijden krijgen alfalfatelers met meer dan 200 hectare een subsidie van 250.000 euro per jaar. Ook voor mestverwerking wordt subsidie tot 2,5 miljoen euro per bedrijf per jaar beschikbaar gesteld. ‎Aan mestverwerking is dringend behoefte omdat melkveebedrijven vaak zelf geen grond hebben. Ze betrekken ruwvoer van akkerbouwers die liever kunstmest dan mest gebruiken.

Li twijfelt, op basis van ‎haar contacten met de veehouders waaraan ze melkapperatuur, kennis en bedrijfsbenodigdheden levert, of de officiële Chinese statistieken de melkveestapel sterk overschat. Zij raamt dat er in China nu 7 miljoen melkkoeien zijn, de overheid gaat uit van het dubbele. ‘Veel koeien zijn de laatste jaren geslacht wegens de extreem hoge vleesprijzen’, stelt Li. Die was in 2012-14 vier keer zo hoog als in 2007. De melkprijs was 2 keer zo hoog. ‘ondanks de extreem hoge marge bij melkvee kozen de veehouders toch voor slacht’.

Li verwacht dat de Chinese melkprijs de komende twaalf maanden met 10 tot 15 procent daalt maar toch nog boven de 0,50 cent per liter blijft. ‘melkveehouderij blijft zeer rendabel door de subsidie op ruwvoerteelt. Nieuwbouw is binnen drie jaar terugverdiend. Daarom groeien de integratoren die alles van grond tot winkelschap in eigen hand hebben heel hard in aantallen koeien’, aldus Li.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin