Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

CDA waarschuwt voor kaalslag in agrosector

Er dreigt een kaalslag in de land- en tuinbouw als er geen tegenmacht wordt georganiseerd tegen inkooporganisaties van supermarkten.

Dat stelt het CDA in antwoord op vragen die fracties in de Tweede Kamer stellen naar aanleiding van de in 2014 verschenen initiatiefnota ‘Een eerlijke boterham’.

‘Kabinetsbeleid schiet tekort’

Kamerlid Jaco Geurts, penvoerder van de nota, schrijft dat het kabinetsbeleid tekortschiet. “Het behoud van de land- en tuinbouw is een beleidsdoel. Het uitbuiten van producenten zorgt op korte termijn misschien voor lagere prijzen, maar op de lange termijn voor kaalslag in de productie en een grotere afhankelijkheid van import en naar verwachting hogere consumentenprijzen.”

Geurts stelt dat het kabinet wel met de mond belijdt dat het een sterke agrarische sector wil, maar dat niet in daden omzet door de positie van de boer te versterken. “Het CDA is van mening dat de regering zich deze naïviteit en laksheid niet kan veroorloven gezien het belang van een strategische voedselvoorziening voor de toekomst.”

‘Boeren en tuinders kunnen niet opboksen tegen deze steeds maar toenemende marktmacht’.

Terwijl supermarkten zich versterken en investeren, hebben individuele primaire producenten nauwelijks mogelijkheden zich te wapenen. “Boeren en tuinders kunnen niet opboksen tegen deze steeds maar toenemende marktmacht van supermarkten en hun inkooporganisaties”, aldus het CDA.

Monopolie

Geurts haalt voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie aan, die vorig jaar stelde dat er structureel iets mis is met de marktstructuur. Hij stelde dat het monopolie van de supermarkten moet worden doorbroken. Hoewel de wens bestaat om bijvoorbeeld via producentenorganisaties in de land- en tuinbouw de mogelijkheden te creëren om de marktmacht beter te verdelen, constateert het CDA dat het kabinet, noch de Autoriteit Consument en Markt, echt werk maken van uitzonderingsbepalingen van de mededingingsregels voor producentenorganisaties. “Voor ons staat voorop dat er meer duidelijkheid moet komen over de invulling van de uitzonderingsbepaling op het mededingingsrecht voor producenten- en brancheorganisaties. De politiek moet hierin het voortouw nemen”, aldus Geurts.

Beheer
WP Admin