Pootaardappelen, een van de gewilde exportproducten uit de Nederlandse agrarische sector. Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

CBS: Nederland verdient €29 miljard aan export agrosector

Nederland verdiende in 2014 bijna €29 miljard aan de uitvoer van de agrarische sector, inclusief toeleverende bedrijven. Dat is 4,4% van het bruto binnenlands product (BBP); in 2010 was de export van de agro-sector nog goed voor 4%. Dat meldt het CBS in de Internationaliseringsmonitor 2016.

De agrosector omvat in de CBS-omschrijving de primaire land- en tuinbouw en visserij, de voedingsmiddelenindustrie, drankenindustrie en de agro-maakindustrie (bijvoorbeeld de kunstmestindustrie). In totaal verdiende de agrosector zelf €18 miljard aan de export. Van die totale verdiensten, oftewel toegevoegde waarde, kwam €8,5 miljard bij de land- en tuinbouwbedrijven en vissers terecht. De voedingsmiddelenindustrie verdiende €7,3 miljard aan de export. Het aandeel van de dranken- en agromaakindustrie kwam uit op respectievelijk €865 miljoen en €644 miljoen.

Toeleverende bedrijven verdienden €11,7 miljard aan agrosector

Het CBS berekende ook wat toeleverende bedrijven uiteindelijk verdienen aan de export van de agrosector. In totaal is dat €11,7 miljard.

Bijna een kwart van wat de agrosector zelf verdient aan de agro-export, komt door de handel met Duitsland (€4,2 miljard). Buiten de EU is het meeste verdiend aan de export naar de VS, dat land was goed voor €0,7 miljard in 2014.

Bijna een kwart van wat de agrosector zelf verdient aan de agro-export, komt door de handel met Duitsland (€4,2 miljard).

Beheer
WP Admin